Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief

Overzicht

 Volg VMM via RSS

 

Bewoners leren “De Vernieuwde Stad” kennen

In Oostende kregen de buurtbewoners van het project “De Vernieuwde Stad” toelichting over het project tijdens een bewonersvergadering. Dit najaar gaat het project de volgende fase in met het indienen van de omgevingsvergunning . De start van de eerste bouwfase is voorzien voor midden 2026. Drie verouderde appartementsblokken met 407 appartementen worden vervangen door 485 wooneenheden in dertien kleinere kwalitatieve, duurzame gebouwen rond drie centrale groene pleinen. De VMM legt er, als beheerder, het Provinciegeleed gedeeltelijk open.

Lees verder...

Betere bescherming grondwater door goedkeuring Grondwatertrein

Op 21 juni 2024 keurde de Vlaamse Regering de Grondwatertrein definitief goed. Dit wijzigingsbesluit op de VLAREM heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren. De wijzigingen hebben betrekking op thema’s zoals grondwaterwinning (waaronder bemaling en drainage), circulair watergebruik, droogleggingsprojecten, geothermie…

Lees verder...

Hoge ozonconcentraties in de lucht

Woensdag werden hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd lokaal op 2 meetplaatsen overschreden. Ook donderdag zullen de ozonconcentraties overal in Vlaanderen in de namiddag hoog oplopen.

Lees verder...

Opruimactie oevers Berwijn in Moelingen na grote overstromingen

Vorige maand werd het centrum van Moelingen (Voeren) geconfronteerd met zware overstromingen. De Berwijn, die de gemeente doorkruist, trad buiten haar oevers en zette het ganse centrum blank. Op vraag van de VMM voert River Cleanup een grootschalige opruimactie uit langs de rivier. De eerste dag werd er ongeveer 1,5 ton zwerfvuil opgehaald.

Lees verder...

Zwemwater in Vlaanderen scoort opnieuw zeer goed

Zo goed als alle officiële zwemzones aan de kust en in het binnenland krijgen de beoordeling ‘goed’ en ‘uitstekend’. Dat blijkt uit de zwemwaterresultaten van 2023. Ondertussen zijn de metingen al opnieuw gestart op 101 locaties in Vlaanderen

Lees verder...

Green Deal Brouwers besparen 2,3 miljoen m³ water

Om bier te brouwen heb je veel water nodig. Daarom zochten en vonden de Green Deal Brouwers de voorbije vijf jaar manieren om in hun productieproces duurzamer om te gaan met water. Samen bespaarden ze tussen september 2018 en december 2023 in totaal 2 286 822 m³ water, het equivalent van 915 olympische zwembaden.

Lees verder...

Hoge grondwaterstanden en debieten begin mei

April was opnieuw veel natter dan gemiddeld. Het grondwaterpeil blijft zo hoog: op alle meetplaatsen registreert de VMM normale, hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Het is van 2001 geleden dat het peil begin mei nog zo hoog stond. De 14-daagse gemiddelde debieten van de onbevaarbare waterlopen zijn hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.