Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Methodiek luchtkwaliteitsmodellen

Veelgestelde vragen

De VMM kan niet in iedere straat voortdurend de luchtkwaliteit meten. Daarom vullen we de meetgegevens van onze meetstations aan met modellen die de luchtkwaliteit lokaal inschatten.

Hieronder vind je de meest gestelde vragen bij de modelkaarten. Rechts op de pagina kan je doorklikken naar de modelkaarten voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen.

Titel Beschrijving
Hoe betrouwbaar is de kaart? Meten is weten. De VMM kan echter niet in iedere straat meten. Daarom gebruiken we modellen die de luchtkwaliteit lokaal inschatten.
Waarop is deze kaart gebaseerd? Voor de inschatting van de luchtkwaliteit in de voorbije jaren over gans Vlaanderen gebruiken we twee verschillende modellen: ATMO-Street en VLOPS. ATMO-Street is een hoge resolutiemodelketen die tot op 10x10m² de luchtconcentraties in kaart brengt op straatniveau. VLOPS modelleert naast luchtconcentraties ook de depositie naar de bodem en de vegetatie op een resolutie van 1x1km². Voor het inschatten van de schade aan vegetatie wordt gebruik gemaakt van de PODy flux modellering.
Hoe kan ik als gemeente met deze kaarten aan de slag? Een gemeente kan heel wat maatregelen nemen die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Vooral op knelpuntlocaties is het aangewezen om maatregelen te nemen die de blootstelling aan luchtverontreiniging door verkeer reduceren. Positief is bovendien dat deze maatregelen ook de geluidshinder van verkeer verminderen.
Waar kan ik terecht met vragen en suggesties over deze kaarten? Waar kan ik fouten melden over deze kaarten?
Ik woon of werk in een oranje/rode zone. Wat betekent dat voor mijn gezondheid? Te veel luchtvervuiling zorgt voor nadelige gezondheidseffecten op zowel korte als lange termijn.
Welke bevolkingsgroepen zijn het gevoeligst voor de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging? De meest kwetsbare bevolkingsgroepen zijn kinderen, ouderen, zieken en ‘actieve’ weggebruikers.
Wat kan ik zelf doen? Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo wordt het probleem aangepakt aan de bron.
Ik woon of werk in een oranje/rode zone. Heeft die ligging gevolgen voor de vergunning van mijn woning, plan of project? Voor het verkrijgen van een vergunning voor een woning heeft dit geen gevolgen. Voor het verkrijgen van een vergunning voor een plan of project gelden er volgende regels in Vlaanderen: de bijdrage aan de luchtverontreiniging van een dit plan of project wordt bepaald aan de hand van modelberekeningen conform de regels uit bijlage 4.4.1 van VLAREMII.
Wat is het verband tussen luchtverontreiniging en verkeer? Wegverkeer veroorzaakt heel wat luchtvervuiling in Vlaanderen.
Leren de modelkaarten ons dat de problematiek van luchtverontreiniging erger is dan we tot nu toe dachten? Neen, maar nu zijn een aantal knelpunten rond luchtverontreiniging beter in beeld gebracht die in de oude modellen niet op de kaarten zichtbaar waren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.