Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Methodiek luchtkwaliteitsmodellen

Veelgestelde vragen

De VMM kan niet in iedere straat voortdurend de luchtkwaliteit meten. Daarom vullen we de meetgegevens van onze meetstations aan met modellen die de luchtkwaliteit lokaal inschatten.

Hieronder vind je de meest gestelde vragen bij de modelkaarten. Rechts op de pagina kan je doorklikken naar de modelkaarten voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen.

Titel Beschrijving
Hoe betrouwbaar is de kaart? Meten is weten. De VMM kan echter niet in iedere straat meten. Daarom gebruiken we modellen die de luchtkwaliteit lokaal inschatten.
Waarop zijn de modelkaarten gebaseerd? Voor de inschatting van de luchtkwaliteit in de voorbije jaren over gans Vlaanderen gebruiken we twee verschillende modellen: ATMO-Street en VLOPS. ATMO-Street is een hoge resolutiemodelketen die tot op 10x10m² de luchtconcentraties in kaart brengt op straatniveau. VLOPS modelleert naast luchtconcentraties ook de depositie naar de bodem en de vegetatie op een resolutie van 1x1km². Voor het inschatten van de schade aan vegetatie wordt gebruik gemaakt van de PODy flux modellering.
Hoe kan ik als gemeente met deze kaarten aan de slag? Een gemeente kan heel wat maatregelen nemen die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Vooral op knelpuntlocaties is het aangewezen om maatregelen te nemen die de blootstelling aan luchtverontreiniging door verkeer reduceren. Positief is bovendien dat deze maatregelen ook de geluidshinder van verkeer verminderen.
Waar kan ik terecht met vragen en suggesties over deze kaarten? Waar kan ik fouten melden over deze kaarten?
Ik woon of werk in een gele/paarse zone. Wat betekent dat voor mijn gezondheid? Te veel luchtvervuiling zorgt voor nadelige gezondheidseffecten op zowel korte als lange termijn.
Welke bevolkingsgroepen zijn het gevoeligst voor de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging? De meest kwetsbare bevolkingsgroepen zijn kinderen, ouderen, zieken en ‘actieve’ weggebruikers.
Wat kan ik zelf doen? Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo wordt het probleem aangepakt aan de bron.
Ik woon of werk in een paarse zone. Heeft die ligging gevolgen voor de vergunning van mijn woning, plan of project? Voor het verkrijgen van een vergunning voor een woning heeft dit geen gevolgen. Voor het verkrijgen van een vergunning voor een plan of project gelden er volgende regels in Vlaanderen: de bijdrage aan de luchtverontreiniging van een dit plan of project wordt bepaald aan de hand van modelberekeningen conform de regels uit bijlage 4.4.1 van VLAREMII.
Wat is het verband tussen luchtverontreiniging en verkeer? Wegverkeer veroorzaakt heel wat luchtvervuiling in Vlaanderen.
Evolueren de luchtkwaliteitsmodellen doorheen de tijd? Ja, door nieuwere wetenschappelijke inzichten, verbeteringen in de modellen en door wijzigingen in invoergegevens evolueren de modellen doorheen de jaren. Zo kan je de resultaten niet elk jaar één op één vergelijken.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.