Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Methodiek luchtkwaliteitsmodellen / Hoe kan ik als gemeente met deze kaarten aan de slag?

Hoe kan ik als gemeente met deze kaarten aan de slag?

Een gemeente kan heel wat maatregelen nemen die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Vooral op knelpuntlocaties is het aangewezen om maatregelen te nemen die de blootstelling aan luchtverontreiniging door verkeer reduceren. Positief is bovendien dat deze maatregelen ook de geluidshinder van verkeer verminderen.

Meer info over wat je als gemeente kan doen, vind je op de website van het departement Omgeving. Lokale overheden die ondersteuning zoeken, kunnen hierin begeleid worden door de medisch milieukundigen van de Logo's.

Ook het ontwerp van de publieke ruimte en aanpalende gebouwen kan de kwaliteit van de buitenlucht lokaal positief beïnvloeden. Het voorzien van pleintjes in rijbebouwing kan zorgen voor meer aanvoer van verse lucht. Indien correct ingeplant kunnen bomen(groepen) de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Door het doordacht afschermen of voldoende afstand houden van de hinder kan de blootstelling gereduceerd worden. Zo kan een juiste oriëntatie of positionering van gebouwen al zorgen voor belangrijke verbeteringen.

Meer info over het plannen van gezonde omgevingen.

Gemeenten kunnen ook een stookverbod opnemen in hun politiereglement en op die manier de luchtvervuiling door houtverbranding beperken. Het departement Omgeving heeft daarvoor een ontwerp van politiereglement opgemaakt.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.