Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Methodiek luchtkwaliteitsmodellen / Hoe betrouwbaar is de kaart?

Hoe betrouwbaar is de kaart?

Meten is weten. De VMM kan echter niet in iedere straat meten. Daarom gebruiken we modellen die de luchtkwaliteit lokaal inschatten.

Met het ATMO-Street model geeft de VMM de best mogelijke inschatting van de luchtkwaliteit: 

 • Je ziet de luchtkwaliteit tot op straatniveau.
 • De impact van verkeer wordt ingeschat in street canyons.
 • Deze kaarten bestaan voor stoffen met een belangrijke impact op de gezondheid namelijk stikstofdioxide, zwarte koolstof (roet) en fijn stof.
 • De controle gebeurde – zoals bij al onze modellen – door te vergelijken met echte metingen en toonde aan dat onze modellen beter presteren met toevoeging van de street canyon module.
 • De bevolking krijgt informatie over de lokale luchtvervuiling.
 • Voor gemeenten is deze gedetailleerde informatie interessant om er eventuele lokale mobiliteitsplannen op af te stemmen en gericht lokale maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in hun gemeente te verbeteren.
 • Ze zijn wetenschappelijk het meest onderbouwd en zijn de best beschikbare kaarten om de lokale luchtkwaliteit in te schatten.

Toch zijn er enkele beperkingen:

 • Het verkeer wordt modelmatig toegewezen. De berekeningen gebeuren op basis van verkeerstellingen, gereden snelheden en informatie over het wagenpark. Door de combinatie van verkeerstellingen en gemodelleerde wegvakbelastingen worden de verkeersintensiteiten bepaald. Op de snelwegen heeft men hiervoor permanente intensiteits- en snelheidsmetingen. Voor het onderliggend wegennet zijn er heel wat minder metingen voorhanden. Voor het wagenpark wordt rekening gehouden met het gemiddelde Vlaamse wagenpark, behalve in de LEZ-zones van Antwerpen en Gent.
 • Met tijdelijke verkeerssituaties (bv. omleidingen of files) wordt geen rekening gehouden.
 • De impact van nieuwe verkeerssituaties (nieuwe wegen, mobiliteitsplannen in uitvoering,...) is niet altijd onmiddellijk zichtbaar.
 • Het herhaaldelijk opwaaien van stof door het verkeer en het effect van de aanwezigheid van groen (zoals bomen in een straat) worden niet in rekening gebracht.
 • De lokale vervuiling die veroorzaakt wordt door onder andere houtkachels, open haarden en grote veeteeltbedrijven is niet zichtbaar op de kaarten. De vervuiling van deze bronnen wordt wel mee opgenomen in de  ‘achtergrondconcentratie’ (met een lagere ruimtelijke resolutie van 4x4 km²).

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.