Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Methodiek luchtkwaliteitsmodellen / Hoe betrouwbaar is de kaart?

Hoe betrouwbaar is de kaart?

Meten is weten. De VMM kan echter niet in iedere straat meten. Daarom gebruiken we modellen die de luchtkwaliteit lokaal inschatten.

De VMM voegt vanaf 2017 het nieuwe OSPM-model toe aan de modelkaarten. Onze modellen geven zo een nog beter beeld van de luchtkwaliteit: 

 • Je ziet de luchtkwaliteit tot op straatniveau.
 • De uitstoot van verkeer wordt beter ingeschat in street canyons.
 • Deze kaarten bestaan voor stoffen met  een belangrijke impact op de gezondheid namelijk stikstofdioxide, zwarte koolstof (roet) en fijn stof.
 • De controle gebeurde – zoals bij al onze modellen – door te vergelijken met echte metingen en toonde aan dat onze modellen beter presteren door de toevoeging van het OSPM-model.

Deze kaarten zijn een hele verbetering:

 • De bevolking krijgt juistere informatie over de lokale luchtvervuiling.
 • Voor gemeenten is deze gedetailleerde informatie interessant om er eventuele lokale mobiliteitsplannen op af te stemmen en gericht lokale maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in hun gemeente te verbeteren.
 • Ze zijn wetenschappelijk het meest onderbouwd en zijn de best beschikbare kaarten om de lokale luchtkwaliteit in te schatten.

Toch zijn er enkele beperkingen:

 • Er is geen informatie beschikbaar over de uitstoot van het verkeer op wegen met weinig verkeer. Het verkeer op die wegen wordt toegewezen aan de grotere wegen waarop de kleinere wegen aansluiten. Hierdoor kan het model niet in elke straat een aparte berekening uitvoeren. Voor die straten worden de ‘achtergrondconcentraties’ getoond. Dat zijn de concentraties zoals die berekend werden voor een grotere zone met een gebied van 4x4 km².
 • Bovendien wordt het verkeer modelmatig toegewezen. Er zijn weinig tot geen verkeerstellingen op Vlaams niveau voor niet-snelwegen. De berekeningen gebeuren op basis van verkeerstellingen, gereden snelheden en informatie over het wagenpark. Door de combinatie van verkeerstellingen en gemodelleerde wegvakbelastingen wordt de verkeersintensiteit bepaald. Op de snelwegen heeft men hiervoor permanente intensiteits- en snelheidsmetingen. Voor het onderliggend wegennet zijn er heel wat minder metingen voorhanden. Voor het wagenpark wordt rekening gehouden met het gemiddelde Vlaamse wagenpark.
 • Met tijdelijke verkeerssituaties (bv. omleidingen of files) wordt geen rekening gehouden.
 • De impact van nieuwe verkeerssituaties (nieuwe wegen, mobiliteitsplannen in uitvoering,...) zijn niet onmiddellijk zichtbaar.
 • Het herhaaldelijk opwaaien van stof door het verkeer en het effect van de aanwezigheid van groen (zoals bomen in een straat) worden niet in rekening gebracht.
 • De lokale vervuiling die veroorzaakt wordt door onder andere houtkachels, open haarden en grote veeteeltbedrijven is niet zichtbaar op de kaarten. De vervuiling van deze bronnen wordt wel mee opgenomen in de  ‘achtergrondconcentratie’ (met een lagere ruimtelijke resolutie van 4x4 km²).

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.