Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Waterloopkaarten

Waterloopkaarten

De waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van waterloop. In twee online atlassen kan je het juridisch statuut, maar ook de beheerder, naam en code van de waterloop raadplegen.

Digitale atlas legt juridisch statuut onbevaarbare waterlopen en publieke grachten vast

De digitale atlas gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten:

  • legt juridische toestand waterlopen vast;
  • gebruikt bij de omgevingsvergunning of machtiging voor werken;
  • om de 6 jaar geactualiseerd na een openbaar onderzoek;
  • toont erfdienstbaarheidszones en bestuurlijke beslissingen van wijzigingen;
  • geeft op meerdere punten langs de waterloop informatie over het profiel (bodem- en kruinbreedte, diepte);
  • niet opgenomen: bevaarbare waterlopen, baangrachten en private grachten.

Meer informatie over de digitale atlas op Integraalwaterbeleid.be »

Vlaams Hydrografische Atlas toont actuele toestand op het terrein

De Vlaams Hydrografische Atlas (VHA):

  • bevat alle categorieën waterlopen (ook bevaarbaar) en een deel van de baangrachten en private grachten;
  • toont categorie, beheerder, naam en provinciaal nummer;
  • voortdurende actualisatie door de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij;
  • heeft geen officiële status.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.