Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Voorstelling nieuwe proeftuinen 2022

Voorstelling nieuwe proeftuinen 2022

11 nieuwe proeftuinen droogte ontvangen een subsidie om hun plannen uit te voeren. Het gaat telkens over samenwerkingen tussen minstens drie partijen die nadenken over hergebruik van water in hun bedrijfsprocessen om zo hun waterbeschikbaarheid te verhogen. In 5 van de 11 projecten zijn non-profit bedrijven, meestal gemeenten of rioolbeheerders, betrokken. Het subsidieprogramma Proeftuinen droogte maakt deel uit van de Blue Deal en is onderdeel van het Vlaamse Veerkracht plan onder de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit.

We bekijken even kort de nieuwe projecten.

Water uit bentonietslib (Zedelgem)

De initiatiefnemers van deze proeftuin ontwikkelden een innovatieve techniek waarmee snel kan ontwaterd worden en dat een stabiel eindproduct oplevert. Met dit proces kunnen we niet-recupereerbaar water toch terugwinnen en een nuttige toepassing geven bij nieuwe gestuurde boringen, cleaningactiviteiten, landbouw …  waarvoor nu nog veel drink- en oppervlaktewater gebruikt wordt. 

Meer over dit project »

Hemelwaterrecuperatie Verkooijen Cleanlease N.V. (Hoogstraten)

Het logistieke bedrijf Verkooijen-Veem en de industriële wasserij Cleanlease liggen naast elkaar langs de industrieweg in Hoogstraten. Verkooijen vernieuwde onlangs twee loodsen en bouwde een nieuwe loods voor een totale oppervlakte van 30.000 m². Ook de parking voor de vrachtwagens werd volledig vernieuwd en verhard. Deze verharde oppervlakte levert jaarlijks een volume van 25.500 m³ water op. Na recuperatie en buffering kan 15.000 m³ ingezet worden als waswater voor de wasserij en reinigingswater voor de vrachtwagens. 

Meer over dit project »

Kasteelhoeve Wange Water (Landen)

Kasteelhoeve Wange is een seminarie- en eventlocatie tijdens de week en een gastenverblijf voor familie en vrienden in het weekend. Op de hoeve zijn verschillende partners actief die het domein en de bijhorende horeca van de kasteelhoeve ondersteunen. In deze proeftuin wordt een extra regenwateropvang voor divers gebruik en een natuurlijke infiltratiezone aangelegd. Met deze ingrepen verbruikt de hoeve minder kraanwater en moet er geen water meer uit de Kleine Gete gepompt worden. Er wordt ook minder regenwater afgevoerd. 

Meer over dit project »

Fruitwater (Sint-Truiden)

Deze proeftuin brengt de drie partijen en hun vragen samen. De fruitboeren zijn op zoek naar een duurzame waterbron. Fluvius zoekt percelen om  overtollig regenwater dat afgevoerd wordt via de gescheiden riolering te bufferen. De Stad Sint-Truiden wil wateroverlast (uit de Oude Beek) in het centrum van Zepperen vermijden. De bufferbekkens bufferen het overtollige water van de gescheiden riolering en de Oude Beek. Met het water blijven de fruitgaarden gezond door de vochtigheidsgraad het hele jaar op peil te houden. 

 Meer over dit project »

Regenwater van bedrijf naar buurt (Gent)

In deze proeftuin slaan de eigenaar van de gebouwen van Hubo/Tom&co en de co-housers de handen in elkaar. Het regenwater van de daken van de winkels wordt opgevangen en gebufferd. Dat water wordt vervolgens ingezet voor de gemeenschappelijke wasmachines en toiletten van de co-housing, voor de nieuwe feestzaal en voor een moestuinproject van de buurt. Ook de groendienst van de stad Gent zal het gewonnen water gebruiken voor hun gietrondes. Het overtollige regenwater kan infiltreren in de wadi en in de strook tussen de winkels en de cohousing die onthard en vergroend wordt. 

Meer over dit project »

Oude Bekaertsite (Hemiksem)

Op de site van de oude Bekaertfabriek in Hemiksem, tussen de Schelde en de Grote Struisbeek, wordt een groene woonwijk ontwikkeld met o.a. een volledig nieuw landschapspark van 8 ha. De site is historisch verontreinigd. Als saneringsoplossing wordt de vervuilde grond ingekapseld in een waterdichte sarcofaag. Op de inkapseling komt een nieuwe leeflaag als basis voor een ecologisch landschapspark. Zonder ingrijpende wateroplossing ten voordele van de natuur zou het regenwater door de drainagelaag van de waterdichte sarcofaag onmiddellijk naar de Schelde afgevoerd worden. Deze proeftuin pakt een unieke watervraag aan. 

Meer over dit project »

War for water (Herentals)

Het project ‘War for water’ maakt deel uit van een grootschalig renovatieproject van golfclub Witbos. De golfclub ligt in een voormalig militair domein van bijna 50 ha op de grens van Westerlo en Noorderwijk (Herentals). Ongeveer 9 hectare van het domein is verhard met erfgoedelementen zoals oude hangars en loodsen. De golfclub wil bij de renovatie volop inzetten op duurzaamheid en ecologisch beheer. Een van de doelstellingen is een waterneutrale site realiseren. De golfclub werkt hiervoor samen met gemeente Westerlo en met nabijgelegen voetbalclub Immer Oost. 

Meer over dit project »

De Nieuwe Winning (Hasselt)

Langs de Disselstraat in Hasselt bouwt sociale huisvestingsmaatschappij Cordium twee nieuwe sociale woningblokken met in totaal 50 woonunits. Op de site staan ook 19 oudere sociale woningen zonder regenput. Deze proeftuin voorziet een collectieve wateropvang in de wijk i.p.v. individuele regenwaterputten. Naast de verharding van de sociale woningen worden ook de daken van twee buurbedrijven, de Reisduif NV en garage Martens, op de collectieve opvang aangesloten. Overtollig water infiltreert in de bodem en ontlast zo het rioolstelsel. Om het systeem in de sociale huisvestingssector uit te breiden, doet dit project ook heel wat onderzoek. Met de proeftuin toont Cordium aan dat collectieve hemelwateropvang beter en goedkoper is dan een individuele regenput per woning of appartementsblok. 

Meer over dit project »

Circulair watergebruik Tech Lande Ghent Science Parkcampus Ardoyen (Gent)

Door afvalwater, dat vooraf in een helofytenfilter gezuiverd wordt, te hergebruiken, wordt de campus minder afhankelijk van stads-, hemel- en grondwater voor laagwaardige toepassingen. Het regenwater wordt maximaal ingezet voor serres, groenvoorzieningen en infiltratie door de aanleg van bijkomende infiltratie- en buffervoorzieningen. Met een slimme sturing van het waterniveau in de bufferbekkens op basis van weersvoorspellingen wordt overlast in natte periodes vermeden en langere droogteperiodes overbrugd zonde stadswater te gebruiken. 

Meer over dit project »

Circulair Waternet Antwerpen (Antwerpen)

Deze proeftuin is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Aquafin en de Zoo van Antwerpen. Ze vormt de eerste fase van een grootschalig project waarbij een leidingnetwerk aangelegd wordt om secundair water (water uit de waterloop het Schijn dat anders verloren zou gaan) in de stad te brengen voor laagwaardige toepassingen. Deze proeftuin steunt ook onderzoek naar de bijkomende zuivering van PFAS uit effluent voor stedelijke toepassingen. De resultaten van dit onderzoek zijn ook belangrijk voor andere steden. 

Meer over dit project »

Mechelen Keerdokkaai (Mechelen)

Het Keerdok in Mechelen is een soort schiereiland tussen de Afleidingsdijle en het Keerdok. Het wordt ontwikkeld tot een volledig nieuw stadsdeel van 5,4 ha. Op de Keerdokkaai komen 265 woonunits en 8 commerciële units in een oase van groen. Het Rode Kruisplein wordt autovrij en langs het plein komt een appartementsgebouw met 53 woonunits. Tussen het plein, het appartementsgebouw en rond hotel Van de Valk komen groenzones. Aansluitend wordt het Keerdokpark aangelegd, een parkgebied met bomen, grasvelden en wadi’s.

In deze proeftuin zetten de verschillende actoren op de site samen in op een collectief waterbeheer. Het grijs water wordt gerecupereerd in de nieuwe woningen en in het hotel. Het regenwater wordt collectief opgevangen en optimaal herverdeeld. Bij een overschot wordt dat in de bodem geïnfiltreerd. Pas in laatste instantie wordt drinkwater ingezet. Een WASCO beheert het tweede waternet.

Meer over dit project »

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.