Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Keerdokkaai | Tweede waternet voor nieuwe woonwijk met regen- en grijswater

Keerdokkaai | Tweede waternet voor nieuwe woonwijk met regen- en grijswater

In Mechelen (Antwerpen) wordt het Keerdok ontwikkeld tot een volledig nieuw stadsdeel van 5,4 hectare. Het biedt ruimte aan meer dan 300 wooneenheden, een hotel en een parkgebied met bomen, grasvelden en wadi’s. De verschillende actoren op de site werken samen aan een collectief waterbeheer. Zo wordt regenwater collectief opgevangen en optimaal herverdeeld. Het grijswater van de woningen en het hotel wordt gerecupereerd.

Onder het publieke domein, tussen de Keerdokkaai en het Rode Kruisplein, komt een overgedimensioneerde waterbuffer. Een zuiveringsinstallatie in de kelder van het appartementsgebouw aan het Rode Kruisplein zal grijs- en regenwater samen behandelen. Een leidingnet met een slim meetsysteem met tellers verdeelt het water over de volledige site. Dat wordt verbonden met het parkgebied om openbaar groen te besproeien en de vijver bij te vullen.

Een WASCO (Water As a Service Company) wordt opgericht om het tweede waternet te beheren.

Projectpaspoort

Waterwinsten 

 • Jaarlijks 3.300 m3 minder waterverbruik
 • Jaarlijks 2.200 m3 meer gebruik van regenwater in plaats van drink- of grondwater
 • Jaarlijks  300 m3 meer infiltratie 

Initiatiefnemer: ADT Development

Partners

 • MONTREAL Development
 • Van Der Valk Hotel-Restaurant
 • NOVEN NOORD BV

Ondersteunende Partners

 • Arcade
 • ARA
 • Vlakwa
 • Water Experts – Bosaq
 • Stad Mechelen
 • Pipda

Financiering

 • Totale projectkost: 733.965 euro
 • Toegewezen subsidie: 375.186 euro

Contact: victor.verburgh@ion.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.