Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Kasteelhoeve Wange water 2.0 | Efficiënte wateropvang, hergebruik en lokale infiltratie

Kasteelhoeve Wange water 2.0 | Efficiënte wateropvang, hergebruik en lokale infiltratie

De Kasteelhoeve Wange in Landen (Vlaams-Brabant) wil minder afhankelijk zijn van kraanwater en water uit de Kleine Gete. Daarom leggen de partners op het domein een extra regenwateropvang en een natuurlijke infiltratiezone aan.

Kasteelhoeve Wange is een seminarie- en eventlocatie tijdens de week en een gastenverblijf voor familie en vrienden in het weekend. Op de hoeve zijn verschillende partners actief die het domein en de bijhorende horeca van de kasteelhoeve ondersteunen.

Het regenwater van zo’n 1.800 m² dakoppervlakte wordt aangesloten op 3 regenputten van elk 20 m³. De overloop van de regenputten gaat naar een bestaande zwemvijver, die waterdicht wordt gemaakt. 

Bijkomend wordt er een extra natuurlijke waterbuffering voorzien. Dat water wordt ingezet voor de moestuin. De ingrepen worden landschappelijk ingebed en zijn onderdeel van een ruimer inrichtingsplan en visie voor het domein. 

Projectpaspoort 

Waterwinsten

  • Jaarlijks 266 m3 minder captatie uit oppervlaktewater
  • Jaarlijks 346 m3 meer regenwatergebruik in plaats van drink- of grondwater

Initiatiefnemer: Kheiron Invest bvba

Partners

  • Kasteelhoeve Wange bv
  • De Vaerendriesch / Vandepoel Landbouwvennootschap
  • Vzw De Meandering

Ondersteunende Partners

  • Viva Concept / Viva Group

Financiering

Totale projectkost: 98.500 euro
Toegewezen subsidie: 73.875 euro

Contact

  • Info@kheiron.be
  • Info@Kasteelhoeve.be
  • Info@demeandering.be
  • Valentijn@Viva-Concept.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.