Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Oude Bekaertsite | Vervuilde site wordt duurzame woonwijk met uniek waterverhaal

Oude Bekaertsite | Vervuilde site wordt duurzame woonwijk met uniek waterverhaal

Op de vorige fabrieksterreinen van Bekaert in Hemiksem (Antwerpen) komt een groene woonwijk rond een landschapspark van 8 hectare. De site is historisch verontreinigd. Door de vervuilde grond in te kapselen in een waterdichte sarcofaag ontstaat een duurzame woonwijk met regenwater als belangrijkste waterbron.

Landschappelijke buffer met fijnmazig grachtensysteem

De gemeente Hemiksem koppelt de regenwaterafvoer (RWA) uit de nabijgelegen Heuvelstraat los en ontlast zo ook de Grote Struisbeek. Het gaat over een verharde oppervlakte van 1,8 hectare, die op termijn uitbreidt naar 7 hectare. Het regenwater gaat naar een grote landschappelijke buffer die met de Oude Bekaertsite wordt verbonden via een fijnmazig netwerk van grachten. Een slimme sturing zorgt ervoor dat regenwater wordt gebufferd en herverdeeld over alle groenzones.

Ook de Abdijsite waar het gemeentehuis ligt, recupereert regenwater en stelt het ter beschikking van het park.

Via een recuperatiesysteem voor grijswater wordt afvalwater van baden, douches, lavabo’s en wasmachines hergebruikt.

Rolverdeling

De RWA-loskoppeling gebeurt door de gemeente Hemiksem. De projectontwikkelaars leggen het bufferbekken en het grachtensysteem, koppelen dit met de RWA en dragen dit nadien over aan de gemeente. Aquafin zorgt voor de slimme sturing van het grachtensysteem. 

Ook de waterbuffering en -zuivering op bouwblokniveau is in handen van de ontwikkelaars. Dit wordt later overgedragen aan de vereniging van mede-eigenaars. 

Projectpaspoort

Waterwinsten

  • Afkoppelen van regenwater vermindert het risico op wateroverlast.

Initiatiefnemer: Consortium Park Aan de Stroom II NV

Partners

  • Gemeente Hemiksem
  • Aquafin NV

Ondersteunende Partners

  • SWECO
  • West 8
  • BeREAL
  • SURA

Financiering

Totale projectkost: 1.403.250 euro
Toegewezen subsidie: 703.050 euro

Contact: Florence.himpe@zoute.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.