Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Regenwater van bedrijf naar buurt

Regenwater van bedrijf naar buurt

Gent (Oost-Vlaanderen)

Tussen de Dendermondsesteenweg in Gent, Hubo en Tom&Co, het Bijgaardepark en de spoorweg, ligt het cohousingproject Bijgaardehof. Dat bestaat uit drie appartementsblokken, een wijkgezondheidscentrum en een binnentuin met wadi. Op de site staat ook het negentiende eeuwse hoofdkantoor van de fabriek Baertsoen Buysse (BB) met kantoren, magazijnen en een gerenoveerde feestzaal (Lux). Er zijn ook plannen om de kelder van het gebouw te herbestemmen als nieuwe feestzaal.

Het regenwater dat op de daken van de winkels valt, een oppervlakte van zo’n 3.500 m², loopt nu in de gemengde riolering. In deze proeftuin slaan de eigenaar van de gebouwen van Hubo/Tom&co en de co-housers de handen in elkaar. Het regenwater van de daken van de winkels wordt opgevangen en gebufferd. Dat water wordt vervolgens ingezet voor de gemeenschappelijke wasmachines en toiletten van de cohousing, voor de nieuwe feestzaal en voor een moestuinproject van de buurt. Ook de groendienst van de stad Gent zal het gewonnen water gebruiken voor hun gietrondes. Het overtollige regenwater kan infiltreren in de wadi en in de strook tussen de winkels en de cohousing die onthard en vergroend wordt. 

Initiatiefnemer

Siklos invest (beheerder van de gebouwen) 

Partners

  • Cohousing Bijgaardhof bestaande uit drie groepen:
    • Cohousing De Spore
    • Cohousing Wijgaard
    • Cohousing Biotope 

Ondersteunende partners

  • Gents MilieuFront
  • Farys 

Financiering

Totale projectkost: €231 551
Toegekende subsidie: €173 664 

Contact

steven@gentsmilieufront.be 

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

In de strook tussen de Hubo, Tom&Co en de scheidingsmuur van het Bijgaardehof komt een ondergrondse tank. Die takt aan ter hoogte van de bestaande controleput van de huidige regenwaterafvoer. De nieuwe tank voedt de regenwatertanks van de drie cohousing gebouwen en van het gebouw Baertsoen-Buysse. Van die laatste wordt de regenwatertank bijgevuld via een vaste leiding en een pomp. De regenwatertank van twee gebouwen van het cohousingproject ligt dicht genoeg bij de perceelsgrens om ook hier met een buizensysteem te werken. In de mate van het mogelijke gebeurt dit gravitair. Voor het derde gebouw wordt nog gezocht naar de beste optie: een vaste buis op hoogte, een haspel of een ondergrondse verbinding. Voor de citernes van de moestuin wordt waarschijnlijk gekozen voor een haspel. Het overtollige regenwater infiltreert via de wadi in de grond.

De strook tussen de bedrijfsgebouwen en het cohousingproject is momenteel verhard, er zijn weinig infiltratiemogelijkheden. Samen met de aanleg van de regenwatertanks wordt ook de rest van de strook onthard. Ze krijgt een groene invulling met aandacht voor biodiversiteit, natte natuur en infiltratiemogelijkheden. 

Siklos Invest, eigenaar van de bedrijfsgebouwen, levert het water gratis aan de afnemers. Een verdeelsleutel wordt uitgewerkt voor de verdeling van het water en van de onderhoudskosten.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.