Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Regenwater van bedrijf naar buurt | Bedrijfsgebouwen voorzien regenwater voor co-housing en stad

Regenwater van bedrijf naar buurt | Bedrijfsgebouwen voorzien regenwater voor co-housing en stad

In Gent (Oost-Vlaanderen) zullen bedrijfsgebouwen regenwater dat op hun daken valt, opvangen en bufferen. Nadien wordt het regenwater gebruikt door de nabijgelegen co-housing, een bedrijf en de stad. Het overtollig regenwater infiltreert in de grond.

Tussen de bedrijfsgebouwen van Hubo en Tom&Co en de scheidingsmuur van de co-housing komt een ondergrondse tank die aansluit op de regenwaterafvoer. Het gaat over een totale dakoppervlakte van 3.500 m².

Het regenwater gaat via leidingen naar de regenwatertanks van drie co-housinggebouwen en het gebouw van Baertsoen-Buysse. Dit gebeurt waar mogelijk gravitair, waar nodig met een pomp. De eigenaar van de bedrijfsgebouwen levert het water gratis. Voor de verdeling van het water en van de onderhoudskosten wordt een verdeelsleutel uitgewerkt.

Visualisatie voor en na de werken van de Proeftuin droogte 'Regenwater van bedrijf naar buurt'.

Situatie voor de werken en visualisatie van het toekomstbeeld

Hergebruik en infiltratie

De co-housing gebruikt het voor de gemeenschappelijke wasmachines en toiletten, de nieuwe feestzaal en hun moestuinproject. Ook de groendienst van stad Gent gebruikt het om planten te begieten.

Het overtollig regenwater infiltreert via een wadi en een ontharde strook tussen de winkels en de co-housing in de grond. Die grond wordt onthard en krijgt een groene invulling met aandacht voor biodiversiteit, natte natuur en infiltratiemogelijkheden.

Bovenaanzicht van het ontwerp van de Proeftuin droogte 'Regenwater van bedrijf naar buurt'

Bovenaanzicht van de te ontharden zone

Projectpaspoort

Initiatiefnemer:

 • Siklos invest: beheerder van de gebouwen
 • Hubo,
 • Tom&Co,
 • fabriek Baertsoen Buysse (BB) met kantoren, magazijnen
 • gerenoveerde feestzaal (Lux) 

Partners

Cohousing Bijgaardhof bestaande uit drie groepen:

 • Cohousing De Spore
 • Cohousing Wijgaard
 • Cohousing Biotope

Ondersteunende Partners

 • Gents MilieuFront (GMF)
 • Farys

Financiering

 • Totale projectkost: 231.551 euro
 • Toegewezen subsidie: 173.664 euro

Contact: steven@gentsmilieufront.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.