Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Campus Ardoyen UGent | Circulair watergebruik in het Tech Lane Ghent Science Park

Campus Ardoyen UGent | Circulair watergebruik in het Tech Lane Ghent Science Park

In Gent (Oost-Vlaanderen) pakt de Universiteit van Gent, samen met enkele private bedrijven op de site, de waterhuishouding op de campus Ardoyen aan. De campus wil maximaal alternatieve waterbronnen gebruiken: collectieve regenwaterbuffers met slimme sturing, hergebruik van gezuiverd afvalwater en infiltratievoorzieningen.

Collectieve regenwateropvang

Gedeelde regenwaterbuffers herverdelen het water tussen de gebouwen met een grote watervraag en een groot wateraanbod op de site. Het regenwater wordt maximaal gebruikt in de serres en voor het groenonderhoud. De proeftuin streeft naar een hergebruik van 8.500 m³ per jaar.

Een slimme sturing op basis van weersvoorspellingen regelt het waterniveau in de bufferbekkens en vermijdt zo overlast in natte periodes en verdroging in lange droogteperiodes. 

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

25.000 m³ afvalwater wordt via een helofytenfilter gezuiverd en via een tweede waternet verdeeld voor laagwaardige toepassingen zoals toiletten doorspoelen. De campus kan zo ongeveer een derde van het geloosde afvalwater hergebruiken. Er wordt ook onderzocht of het water bruikbaar is als koelwater, voor groengevels, serres …

Projectpaspoort

Waterwinsten

 • Ontlasting rioolstelsel vermindert de kans op wateroverlast
 • Jaarlijks 8.500 m3 meer regenwatergebruik in plaats van drink- of grondwater
 • Jaarlijks 2.000 m3 minder grondwatercaptatie
 • Jaarlijks 25.000 m³ circulair gebruik van gezuiverd afvalwater voor laagwaardige toepassingen

Initiatiefnemer: Universiteit Gent

Partners

 • Obelisc nv
 • Bio-versneller
 • Fujireblo Europe NV

Ondersteunende Partners

 • Water Experts
 • Aqtiput/Aquafin
 • VZW Ardoyen
 • Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Financiering

Totale projectkost: 592.500 euro
Toegewezen subsidie: 237.000 euro

Contact: milieu@ugent.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.