Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Circulaire waterleiding Schijn | Stad bouwt leidingnetwerk voor gerecupereerd rivierwater

Circulaire waterleiding Schijn | Stad bouwt leidingnetwerk voor gerecupereerd rivierwater

De Stad Antwerpen kampt met een zeer lage grondwaterstand en wil minder afhankelijk zijn van deze primaire waterbron. Ook ZOO Antwerpen kampt met een watertekort. Deze proeftuin pakt de eerste fase van een grootschalig project ‘Circulair waternet Antwerpen’ aan. De aanleg van een leidingnetwerk voor laagwaardige toepassingen, moet oppervlaktewater van het Schijn in Deurne terug in de stad brengen. Zo zal het Schijn opnieuw haar historische rol vervullen en Antwerpen helpen bij het aanvullen van het zoetwatertekort, zoals voorheen gebeurde door de Herentalse Vaart.

Circulaire waterleiding Schijn Antwerpen

Herentalse Vaart door Virgilius Bononiensis (1565)

Eerste fase: Aanleg hoofleiding

In de eerste fase worden een waterzuivering en een hoofdleiding aangelegd. Dit systeem zal water van het Schijn in Deurne naar het Spoorpark brengen ter hoogte van de wijk Zurenborg. Na uitvoering van deze eerste fase zal het water gebruikt worden om stadsgroen te besproeien, toiletten door te spoelen en veeg- en brandweerwagens te vullen.

Via een zijtak wordt er ook water naar de ZOO gebracht. Deze zijtak zal in deze fase exclusief gebruik maken van water dat gerecupereerd wordt uit de tunnels van het Centraal Station Antwerpen.

Circulaire waterleiding Schijn Antwerpen

Circulair water voor o.a. de groenvoorzieningen in de ZOO ©ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst)

Tweede fase: Koppeling met ondergrondse Ruien

In een tweede en derde fase zal de hoofdleiding doorgetrokken worden, connectie maken met de leiding naar de ZOO, en via de vijver van het stadspark aansluiten op de ondergrondse Ruien om ‘watervragers’ in de binnenstad van circulair water te voorzien.

Circulaire waterleiding Schijn Antwerpen

Nieuw leidingnetwerk in een rui ©firma Kumpen nv

Piloot quaternaire zuivering

Deze proeftuin steunt ook onderzoek naar de bijkomende zuivering van PFAS en andere micro-polluenten uit effluent voor stedelijke toepassingen. De resultaten hiervan zijn ook belangrijk voor andere steden.

Projectpaspoort 

Waterwinsten

  • In deze eerste fase wordt 62.000 m3 grijswater gezuiverd en in een tweede net ingezet. Het volledige project beoogt 1.000.000 m3 grijswater in te zetten.
  • Jaarlijks 15.000 m3 verminderd watergebruik (eerste fase)
  • Meer gebruik van effluentwater
  • 0,5 meter verhoging van het grondwaterpeil
  • Op termijn 800.000 m3 bijkomende infiltratie

Initiatiefnemer: Stad Antwerpen

Partners

  • Aquafin nv
  • Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzw

Ondersteunende Partners

  • Infrabel nv
  • AG Vespa

Financiering

Totale projectkost: 1.795.000 euro
Toegewezen subsidie: 891.500 euro

Contact: Tim.Vermeiren@antwerpen.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.