Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Water uit bentonietslib | Techniek geeft water en slib opnieuw een functie

Water uit bentonietslib | Techniek geeft water en slib opnieuw een functie

In Zedelgem (West-Vlaanderen) ontwikkelde het bedrijf Bentopur een innovatieve techniek om bentonietslib, dat ontstaat na gestuurde boringen, te ontwateren. Het eindproduct bestaat uit water en slib dat opnieuw een functie heeft in landbouw- en bedrijfsprocessen.

Snelle ontwatering voor hergebruik water en slib

Bij zijn gestuurde boringen gebruikt Bentopur bentoniet en ontstaat er bentonietslib dat geen nut heeft op de werf. Bentonietslib bevat 40% tot 70% water. Met de innovatieve techniek kan bentonietslib snel ontwaterd worden, wat een stabiel eindproduct oplevert. Het gerecupereerde water kan hergebruikt worden voor nieuwe gestuurde boringen, cleaningactiviteiten of in de landbouw.  De techniek levert ook een vaste materie op die in de landbouw gebruikt kan worden als bodemverbeteraar.

Geen milieu- en hygiënische problemen

De snelle ontwatering gebeurt met een mengeling van pure chemicaliën. Alle producten en toeslagstoffen zijn biologisch afbreekbaar en geschikt voor consumptie. Er ontstaan dus geen milieu- en hygiënische problemen.

Na ontwatering wordt ongeveer 1.500 m³ gerecupereerd water tijdelijk opgevangen.

Projectpaspoort

Waterwinsten

Jaarlijks 6.000 m3 tot 8.000 m3 minder drink- of grondwaterverbruik.

Initiatiefnemer: Bentopur

Partners

  • De Waterbeer
  • Boringen Vandaele
  • Loonwerk Germonpre

Ondersteunende Partners

  • TerraCorrect bv
  • BioArmor

Financiering

Totale projectkost: 841.135 euro
Toegewezen subsidie: 630.851 euro

Contact: glenn@terracorrect.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.