Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Fruitwater | Bufferbekken voor verschillende waternoden

Fruitwater | Bufferbekken voor verschillende waternoden

In Sint-Truiden (Limburg) werken twee fruitboeren, rioolbeheerder Fluvius en de stad Sint-Truiden samen om aan verschillende waternoden te voldoen.

De proeftuin pakt drie aspecten samen aan:

 1. Twee fruitboeren zijn op zoek naar een duurzame waterbron voor het besproeien van 20 hectare fruitbomen.
 2. Fluvius zoekt in de buurt naar een geschikt perceel voor een bufferbekken.
 3. De Oude Beek, een waterloop vlakbij, zorgt regelmatig voor wateroverlast.

Uitwisseling van water tussen drie partijen

De fruitboeren stellen een perceel voor een bufferbekken ter beschikking aan Fluvius, die er het water van een gescheiden riolering kan bufferen. De gemeente Sint-Truiden zet hetzelfde bufferbekken in voor waterbeheersing van de Oude Beek. Het water uit de buffer en uit een extra buffer die de fruitboeren zelf aanleggen, wordt verder ook gebruikt om de fruitgaarden te besproeien.

Extra bufferbekken nodig

Voor de opvang van het regenwater uit de gescheiden riolering is een bufferbekken van 4.000 m3 nodig. Het rioleringsproject van Fluvius draagt die kost. Sint-Truiden wil het bufferbekken ook inzetten voor waterbeheersing van de Oude Beek en investeert daarom in een groter bufferbekken. Via een overstortsysteem zal het overtollige water bij hoge waterstanden uit de Oude Beek naar het bufferbekken geleid worden. De fruitboeren investeren in de persleiding, in een bijkomend bufferbekken van 10.000 m3, en in de bijbehorende pompstations.

Vanuit de buffer wordt het water aangesloten op 6 haspels voor het besproeien van de fruitboomgaarden via druppelirrigatie. Het consortium Waterproof zorgt voor een goede beregeningstrategie en opvolging van de waterkwaliteit en -kwantiteit.

De proeftuin Fruitbomen is een innovatieve publiek-private samenwerking die waterbeheer en -beheersing samen aanpakt en zo duurzame win-wins realiseert.

Projectpaspoort

Waterwinsten

 • Vermeerderd gebruik van regenwater als alternatief voor drink- of grondwater
 • Bijkomende infiltratie 

Initiatiefnemer: Fruitbedrijf Claes-Hansoul

Partners

 • DC Fruit
 • Stad Sint-Truiden
 • Fluvius – Regio Limburg Zuid

Ondersteunende Partners

 • Watering (land en water) – advies aan de Stad Sint Truiden
 • DLV/ United experts
 • Waterproof project

Financiering

 • Totale projectkost: 721.426 euro
 • Toegewezen subsidie: 453.407 euro

Contact

geertclaes@live.be of lba@unitedexperts.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.