Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief

Overzicht

 Volg VMM via RSS

 

Grondwaterstanden zijn verder gezakt door neerslagtekort

De nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat de voorbije droge weken gevolgen hebben voor de grondwaterstanden in Vlaanderen. Terwijl in april nog maar 51% van de meetplaatsen laag tot zeer lage grondwaterstanden telden voor de tijd van het jaar, is dat op 1 mei op 67% van de meetplaatsen. Dat is minder goed dan in 2021, maar vergelijkbaar met mei 2020 en dus minder dramatisch dan sommigen de voorbije dagen beweerden.

Lees verder...

Kalkense Meersen wint prijs beste publieke ruimte

Tijdens het Congres Publieke Ruimte is de herinrichting van het speerpuntgebied Kalkense Meersen in de prijzen gevallen in de categorie 'landelijke projecten'. Het gebied in Laarne en Wichelen werd door de VMM en het Agentschap voor Natuur en Bos van een drooggepompt landbouwgebied omgevormd in een levend meersenlandschap, met als blikvanger een opnieuw opengelegde oude Scheldemeander.

Lees verder...

Vanaf 25 april hinder op de ring rond Diest

Vorige zomer startte de VMM met werken aan de oude Demer stuw, de Grote Steunbeer, aan de Saspoort in Diest. De stuw wordt volledig vernieuwd om het waterpeil van de Demer te kunnen sturen en de échte Demer weer door het stadscentrum te laten stromen. Om de nieuwe doorstroomconstructie onder de R26 (Ring rond Diest) verder aan te leggen, geldt van maandag 25 april tot medio mei 2022 beurtelings verkeer ter hoogte van de Saspoort. Daarna gaat de Omer Vanaudenhovelaan een maand helemaal dicht en moet verkeer omrijden via de zuidzijde van de Ring.

Lees verder...

Droge maand maart laat zich voelen in grondwaterstanden

De nieuwe cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat de droge maand maart gevolgen heeft voor de grondwaterstanden in Vlaanderen. In 51% van de meetplaatsen worden lage (34%) tot zeer lage (17%) grondwaterstanden gemeten voor de tijd van het jaar. 40% vertoont een normale grondwaterstand en 9% kent een hoge (6%) tot zeer hoge (3%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Op 10 april wordt voor de periode tot 20 april tussen 0,4 mm en 11,2 mm neerslag verwacht. "Dit toont nog maar eens aan dat de grondwaterstanden in Vlaanderen erg fragiel zijn en we alles op alles moeten blijven zetten om de Blue Deal verder uit te voeren op het terrein," reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Lees verder...

Samen slim meten voor beter zicht op waterkwaliteit Mark

De VMM en waterschap Brabantse Delta (NL) meten samen de waterkwaliteit van de Mark. Twee speciale instrumenten meten 24 uur per dag hoeveel zuurstof er in het water zit en hoe zuur, warm en troebel het water is. Als uit de gegevens blijkt dat de waarden afwijken, onderzoeken beide organisaties de oorzaak en nemen waar mogelijk actie om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat om een proefproject van één jaar.

Lees verder...

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. De programmatische aanpak stikstof (PAS) wil de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones terugdringen en een kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening. Er werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

Lees verder...

Op zoek naar klimaatcijfers per gemeente?

Op provincies.incijfers.be vind je voortaan klimaatscenario’s en mogelijke klimaatmaatregelen per gemeente. De klimaatcijfers zijn gebaseerd op het Klimaatportaal Vlaanderen, waar je de klimaatscenario’s ook op kaart kan bekijken.

Lees verder...

Smogalarm

De Vlaamse Milieumaatschappij meet hoge fijnstofconcentraties in Vlaanderen. Deze nacht werd de alarmdrempel overschreden in Vlaanderen. Omdat er de volgende dagen weinig verandering wordt verwacht, wordt de alarmfase geactiveerd. De gewestelijke smogactieplannen, met o.a. snelheidsbeperkingen op een aantal snelwegen, worden geactiveerd. Het stookadvies blijft ook van kracht.

Lees verder...

Green Deal Brouwers blijven waterverbruik verminderen

Bier brouwen vergt heel wat water. Daarom werkt de Green Deal Brouwers aan een duurzamer watergebruik in het productieproces. De deelnemende brouwers willen niet alleen minder water verbruiken, maar ook minder water oppompen uit grondwaterlagen in slechte toestand. In 2020 bespaarden ze zo in totaal 114.306 m³ water (ofwel 45 olympische zwembaden) en verminderden het grondwaterverbruik met 386.234 m³.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.