Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Renovatie stuw op Vliet-Grote Molenbeek voorkomt verdroging en wateroverlast

Renovatie stuw op Vliet-Grote Molenbeek voorkomt verdroging en wateroverlast

28-03-2023
De VMM startte met de renovatie van de stuwconstructie op de Vliet-Grote Molenbeek. De vernieuwing voorkomt de verdere verdroging van de Vliet en beschermt de gemeentes Puurs-Sint-Amands en Bornem tegen wateroverlast. We automatiseren de stuw zodat ze kan werken bij snel veranderende weersomstandigheden. Dit project is één van de maatregelen van het riviercontract Vliet-Molenbeek en wordt mogelijk gemaakt door de Blue Deal.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Ik moet de inwoners aan de Schelde en de Rupel niet wijzen op het belang van water en het gevaar van overstromingen. Dat weet men daar maar al te goed. Stuwen zoals deze werden ooit gebouwd om overstromingen te vermijden. Met de Blue Deal kiezen we hier voor ingrepen die de constructies omvormen om de inwoners en gebieden beter te beschermen tegen wateroverlast. Bovendien zullen deze ingrepen ook helpen om de verdroging van grote gebieden tegen te gaan door ze te vernatten.”

Meer water voor de Vliet

Ter hoogte van de Donkstraat in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) ligt het pompstation De Vliet met bijhorende stuwconstructie. Deze werd gebouwd in 1976 na desastreuze overstromingen in Ruisbroek in datzelfde jaar. De staalbouw en elektromechanische uitrusting van de stuwconstructie is aan vervanging toe.

Een renovatie van de stuw zal niet alleen de kans op overstromingen inperken maar speelt ook een rol in de bescherming van de Vliet en haar omgeving tegen toenemende verdroging. Die verdroging is nefast voor de natuur en brengt schade toe aan gebouwen en infrastructuur. Door de stuwklep met 40 cm te verhogen en het onderscharnier te vernieuwen kan de stuwconstructie meer water ophouden zodat het langer in de Vliet en haar omgeving blijft. Onder meer voor het Moer, een moerassig gebied in het stroomgebied, is de voorziene peilverhoging zeer belangrijk om het gebied te herstellen.

Deze renovatie werd vorig jaar opgenomen in het riviercontract van de Vliet-Molenbeek, een set van 43 acties die de waterhuishouding van de waterloop in Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands moet verbeteren. Aan dat riviercontract werkte de VMM, met maar liefst 18 lokale, provinciale en Vlaamse partners, in de periode 2019-2022. Bij het riviercontract werd veel aandacht besteed aan de participatie en inspraak van de bewoners en lokale doelgroepen.

Stuw Vliet-Grote MolenbeekSneller inspelen op hevige regen

Om verdroging en overstromingsschade te voorkomen laten we de stuw automatiseren. Door ze aan te sluiten op een afstandsbewakingssysteem is opvolging en regeling van op afstand mogelijk. Op die manier kunnen we snel en efficiënt inspelen op hevige regenbuien en lange periodes van droogte.

Een hevelconstructie zorgt ervoor dat het water van de Vliet tijdens de werken afgevoerd wordt. In geval van een zeer grote storm stroomt het water over de dam die de Vliet initieel afsloot. Er is dus geen gevaar voor overstromingen. Afhankelijk van onvoorziene omstandigheden zal de gerenoveerde stuw eind juni 2023 opnieuw in gebruik zijn.

 

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Ontdek de volledige Blue Deal op bluedeal.vlaanderen »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.