Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Demir geeft investeringen in circulair watergebruik extra duw in de rug

Demir geeft investeringen in circulair watergebruik extra duw in de rug

06-04-2023
Met middelen van het Vlaams klimaatadaptatieplan beslist Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om bedrijven, gemeenten en organisaties dit jaar te helpen om meer water circulair te gebruiken en op die manier ook minder water te verbruiken. Ze lanceert een projectoproep. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% steun krijgen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Met de Blue Deal willen we de waterbeschikbaarheid verhogen en Vlaanderen veerkrachtig maken tijdens perioden van droogte. Er zijn al heel wat bedrijven die werken aan innovatieve oplossingen of ideeën om hun waterstromen te verduurzamen. Met een budget van 10 miljoen euro geef ik alle initiatieven de kans om te verfijnen of breder uit te rollen." 

Dankzij eerdere Blue Deal middelen werden in Vlaanderen al talloze investeringen in circulair watergebruik gesteund. Zo investeerde Demir in Zedelgem mee met het bedrijf Bentopur, De Waterbeer, Boringen Vandaele en Loonwerk Germonpre in een nieuwe techniek dat water uit bentonietslib haalt. Bentonietslib is een afvalproduct dat vrijkomt bij gestuurde boringen. Het gerecupereerde water wordt gezuiverd en opnieuw ingezet voor boringen, ruimingswerken en landbouwactiviteiten in tijden van droogte. De techniek realiseert ook een vast restproduct dat kan dienen als bodemverbeteraar.

In Sint-Truiden zorgt een innovatieve publiek-private samenwerking met steun van Demir voor een duurzame win-win voor de betrokken partijen. Twee fruitboeren met een waterbehoefte voor de beregening van 22 hectare fruitbomen stellen er een perceel ter beschikking voor een bufferbekken. Dat bufferbekken wordt gevuld met wateroverschotten vanuit een gescheiden riolering in de buurt aangelegd door Fluvius.  Ook de stad Sint-Truiden investeert mee in het bekken, waar overtollig water van de Oude beek naar afgeleid zal worden om zo wateroverlast te vermijden. 

Door 10 miljoen extra euro uit te trekken, wil Demir dergelijke initiatieven opschalen naar de rest van Vlaanderen.

Wie komt in aanmerking?

Deze oproep richt zich tot samenwerkingen tussen minimum 2 partijen. We zoeken initiatieven die oplossingen aanreiken om enerzijds de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen te verhogen, zeker in gebieden met een verhoogde droogteproblematiek, of anderzijds het circulair watergebruik in Vlaanderen kunnen opschalen.

Momenteel lopen er al heel wat projecten binnen de Blue Deal die inspiratie bieden. Zo zijn er de proeftuinen droogte, innovatieve samenwerkingen die inzetten op waterbesparing en circulair watergebruik, en effluentprojecten die gezuiverd rioolwater opwaarderen tot proces- of drinkwater.

Een volledig uitgewerkt projectvoorstel kan je tot woensdag 6 september 2023 indienen. Alle informatie over hoe je kan deelnemen en het subsidiereglement is terug te vinden op deze pagina.
 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.