Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Grondwaterstanden blijven hoog

Grondwaterstanden blijven hoog

10-05-2023
April was een koude, natte maand. De vele regen en lage temperaturen zorgen ervoor dat de grondwaterstanden begin mei in meer dan de helft van de meetplaatsen hoog tot zeer hoog zijn voor de tijd van het jaar. De trend van maart zet zich zo verder. “Regenwater moeten we nu maximaal in de grond laten infiltreren, zeker in gebieden die zich daar perfect toe lenen. Met de Blue Deal werken we hier volop aan met natte natuurprojecten in gans Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir.

Demir: “April was volgens het KMI een koude, natte en sombere maand. Ideaal weer voor het grondwater. Dat is een goede zaak, maar we moeten alert blijven. Met het oog op de zomer verwachten we stijgende temperaturen. Daarom blijven we inzetten met tal van projecten op vernatting en infiltratie van het regenwater, om ons te wapenen tegen droogte en eventuele tekorten.”

Op 6 mei kende 88% van de meetplaatsen een normale (32%), hoge (37%) tot zeer hoge (19%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Slechts in 12% van de meetplaatsen is er een lage (8%) tot zeer lage (4%) grondwaterstand. Dat is een heel stuk beter dan de situatie begin mei vorig jaar toen de Vlaamse Milieumaatschappij op 65% van de meetplaatsen lage tot zeer lage peilen noteerde.

Download het toestandsrapport van 10 mei 2023

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand begin mei.

Vlaanderen slim vernatten

Regenwater dat tijdens natte periodes zoals nu valt moeten we optimaal bijhouden zodat het beschikbaar is in droge periodes. Daarom herstellen we op heel wat plaatsen in Vlaanderen gebieden die van nature water vasthouden. Het gaat over veengebieden, vallei- en moerasgebieden en natte graslanden en bossen.

Demir: “Investeren in natte natuur, infiltratie van regenwater en minder gebruik maken van ons kostbare grondwater tout court, blijft nodig om ons te beschermen tegen grondwatertekorten. Als de komende maanden droger worden, zal het belang van de Blue Deal nog maar eens blijken.”

Op bluedeal.vlaanderen staan een 40-tal geplande, lopende en afgewerkte gebieden waar we aan natte natuur werken.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.