Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Herstel oude spaarvijver Neeralfenemolen geeft lokale natuur opnieuw kansen

Herstel oude spaarvijver Neeralfenemolen geeft lokale natuur opnieuw kansen

08-05-2023
De spaarvijver bij de Neeralfenemolen (Ternat) functioneert opnieuw als waterbuffer. In 2018 kocht de VMM de vijver, rondde er vorig jaar een slibruiming en oeverherstel af en verbond ze met de Steenvoordebeek. De herinrichting biedt zo nieuwe kansen voor fauna en flora en verbetert de waterkwaliteit. Dit project is één van de maatregelen van het riviercontract Bellebeek en werd mogelijk gemaakt door de Blue Deal en met middelen van het Visserijfonds (Agentschap Natuur en Bos).

Minister van Omgeving Zuhal Demir: “Met deze klimaatrobuuste herinrichting slaan we meerdere vliegen in één klap en past dus perfect in de Blue Deal. Het bevordert de lokale biodiversiteit, pakt droogte en wateroverlast tegelijk aan en is ook nog eens aantrekkelijk voor bewoners en recreanten. Dit project is een troef voor de omgeving.”

Vijver krijgt nieuwe start

Na afbraak van de vissershuisjes langs de oevers van de spaarvijver startte de VMM begin vorig jaar met de herinrichting. Door de vijver terug te verbinden met de Steenvoordebeek kunnen we er bij hevige regen op een gecontroleerde manier extra water bufferen. Ze is een toegevoegde waarde op het achterliggend gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Bij droogte doet de spaarvijver dan weer dienst als waterreservoir.

De slibruiming en het oeverherstel bevorderen de lokale biodiversiteit en waterkwaliteit. De rietvegetatie en het struikgewas langs de oevers zullen zich de komende jaren ontwikkelen en het visbestand kan zich uitbreiden. Na meer dan 100 jaar staat de vijver weer in dienst van haar omgeving.

De herinrichting werd vorig jaar opgenomen in het riviercontract van de Bellebeek, een set van 41 acties die de waterhuishouding van de waterloop in Ternat, Affligem, Gooik, Lennik, Liedekerke en Roosdaal moet verbeteren. Aan dat riviercontract werkte de VMM, met maar liefst 12 lokale, provinciale en Vlaamse partners, in de periode 2020-2022. Bij het riviercontract werd veel aandacht besteed aan de participatie en inspraak van de bewoners en lokale doelgroepen.

Heringerichte spaarvijver van Neeralfene

Nieuwe wandelroute versterkt waterbeleving

Door de verbinding met de Steenvoordebeek valt de vijver onder het statuut van openbaar hengelwater. Ze maakt ook deel uit van de nieuwe wandelroute in de vallei van de Steenvoordebeek. Zo kunnen recreanten en omwonenden watergebonden natuur herontdekken en beleven.

De wandelroute loopt tussen de molens van Neeralfene en Opalfene en werd gerealiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en de gemeente Ternat.  

Tragewegenplan langs de heringerichte spaarvijver van Neeralfene

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Blue Deal logo + Vlaanderen is water

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

» Ontdek de volledige Blue Deal op bluedeal.vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.