Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / COMPAIR meet het effect van een schoolstraat op de luchtkwaliteit

COMPAIR meet het effect van een schoolstraat op de luchtkwaliteit

18-04-2023
In het kader van het Europese Horizon 2020-project COMPAIR start in Herzele een proefproject met de implementatie van een schoolstraat. De gemeente zal het effect van de inrichting van de schoolstraat op het verkeer en de luchtkwaliteit meten.

De eerste schooldag na de Paasvakantie zag er voor de schoolgaande jeugd in Herzele iets anders uit. Hun school in de Burgemeester Matthysstraat ligt vanaf nu in een schoolstraat. Dat betekent dat de straat tijdens de schooluren aan het begin en het einde afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers, voetgangers en hulpdiensten mogen de straat in. Bewoners mogen de straat wel verlaten, maar dan moeten ze over een doorlaatbewijs beschikken en ze moeten voorrang verlenen aan de zwakkere weggebruikers.

Meten verkeersstroom en luchtkwaliteit

Naast de inrichting van de schoolstraat, beschikt een twintigtal inwoners van Herzele sinds maart over een Telraam-sensor. Die sensor is een verkeersteller die het doorgaand verkeer in de straat registreert. Dankzij die tellers zal het effect van de schoolstraat op het verkeer in de omliggende straten in beeld gebracht kunnen worden. Op die manier kan de gemeente nakijken of het de juiste omleidingsweg heeft voorzien en of het niet te druk wordt in andere straten. Verder meten luchtkwaliteitssensoren de lokale luchtkwaliteit, om antwoord te kunnen bieden op de vraag of de luchtkwaliteit door de autoluwe schoolstraat verbeterd of verslechterd. 

Op het einde van het proefproject wordt beslist of de schoolstraat behouden blijft en/of waar er eventueel aanpassingen aan het verkeersplan nodig zijn.

Proefproject binnen COMPAIR

De inrichting van de schoolstraat is een proefproject binnen het Europese COMPAIR-project, waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij samen met 14 projectpartners de luchtkwaliteit met behulp van burgerwetenschap onderzoekt. Via dynamische en statische metingen wordt de verkeersstroom en de luchtkwaliteit op lokaal niveau gemeten en opgevolgd.

Schoolstraat in Herzele in het kader van EU Horizon CompAIR


vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.