Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Gaverbeek in provinciedomein De Gavers binnenkort 130 meter langer

Gaverbeek in provinciedomein De Gavers binnenkort 130 meter langer

19-04-2023
Deze week start de uitbraak van de betonnen bedding van de Gaverbeek die door het provinciedomein De Gavers stroomt. Door de ontharding infiltreert water beter in de bodem. De waterloop krijgt een meanderende bedding van 130 meter, waardoor ze meer water kan bergen en piekafvoeren stroomafwaarts dalen. Het project valt onder de Blue Deal en is mogelijk door nauwe samenwerking tussen de VMM en de Provincie West-Vlaanderen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Water is een van onze kostbaarste grondstoffen en staat onder druk door klimaatverandering. Zeker hier in De Gavers, waar water onmisbaar is voor natuur en recreatie, is dat bewustzijn groot. Met de Blue Deal herstellen we waterlopen zoals de Gaverbeek zodat ze haar natuurlijke functie als waterbuffer weer kan opnemen.”

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen: “Door de Gaverbeek van zijn betonnen keurslijf te ontdoen wordt de natuurlijke dynamiek van deze beek hersteld. Hierdoor wordt een klimaatrobuuste stroom gecreëerd die het teveel aan water buffert, maar ook uitdroging beperkt. Deze herinrichting draagt bij tot het verhogen van de natuurwaarde in De Gavers.”

5.000 m² beton verwijderen

In de fase die nu start, wordt rond de Gaverbeek beton van 10 cm dik en 5.000 m² groot uitgebroken. Water kan opnieuw in de bodem infiltreren en zo de grondwaterreserves aanvullen. Dit is ook goed voor de natuurwaarde van het domein.

De onthardingswerken lopen nog tot eind april. In die fase is het fietspad langs de Gaverbeek (tussen de zwemzone en de vroegere parking Deerlijk) afgesloten. Vanaf de fietsbrug over de ring rond Deerlijk komt een fietsomleiding.

Meer ruimte voor water

In een volgende fase wordt de meanderende bedding uitgegraven via het gebied van het vroegere speelpleintje langs het arboretum. De oorspronkelijke structuur van de Gaverbeek wordt hersteld nadat ze vroeger werd rechtgetrokken om water sneller af te voeren.

De nieuwe bedding zal bestaan uit drie kronkelende meanders waardoor de totale lengte van de Gaverbeek toeneemt van 750 tot 880 meter. Zo vermindert niet alleen de kans op wateroverlast maar krijgt water ook meer ruimte. Zo is de waterloop beter bestand tegen hevige regenval en lange periodes van droogte. 

Blue Deal tegen droogte en waterschaarste

Om dit project te realiseren, sloten de VMM en de Provincie West-Vlaanderen in 2020 een samenwerkingsovereenkomst af. Ze deelden de studiekosten, als waterloopbeheerder financiert de VMM de werken zelf via het Europese herstelfonds Vlaamse Veerkracht.

De hermeandering maakt deel uit van de Blue Deal, een programma van de Vlaamse Regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.