Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief

Overzicht

 Volg VMM via RSS

 

Ecologische ramp op de Schelde vermeden

Sinds vorige week bestrijdt De Vlaamse Waterweg nv samen met Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Milieumaatschappij de vervuiling in de Schelde. Door een dijkbreuk in een Franse suikerraffinaderij nabij Cambrai kwam er vervuild water terecht in de Schelde. Een massale vissterfte werd door intense samenwerking in Vlaanderen voorkomen.

Lees verder...

Bijkomende maatregelen tegen vervuiling in de Schelde

De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij zetten alles op alles om de vervuiling in de Schelde te bestrijden. Door een dijkbreuk in een Franse suikerraffinaderij nabij Cambrai kwam er vervuild water terecht in de Schelde. De verontreiniging onttrekt massaal zuurstof aan het water waardoor het zuurstofgehalte in het water zakt naar nul, met zware gevolgen voor het waterleven.

Lees verder...

Maatregelen tegen vervuiling op Schelde

Op 9 april 2020 vond een dijkbreuk plaats bij een suikerraffinaderij in de buurt van het Franse Cambrai. Hierbij kwam een grote hoeveelheid bezinksel, of restfractie, terecht in de Schelde. Bacteriën, die zich bevinden in en zich tegoed doen aan deze voedselrijke restfractie, onttrekken massaal zuurstof aan het water. Hierdoor kan het zuurstofgehalte in het water naar nul zakken, met zware gevolgen voor het waterleven.

Lees verder...

Update verontreiniging Boven-Schelde

24/04/20 De waterbeheerders in Vlaanderen nemen in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos maatregelen om vissterfte op de Boven-Schelde tegen te gaan na een zware watervervuiling in Frankrijk. De VMM meet voortdurend de waterkwaliteit op de Boven-Schelde op 5 locaties om de situatie op te volgen. Sinds woensdag worden ook dagelijks op 7 locaties manuele metingen uitgevoerd.De VMM neemt als waterbeheerder van de Spiere, Zwalm en Maarkebeek ook maatregelen om vissterfte daar te voorkomen.

Lees verder...

Informatiedrempel fijn stof overschreden

Vandaag (9/04/20) is er veel fijn stof in de lucht. De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de vorming van secundair (anorganisch en organisch) fijn stof. Secundair anorganisch fijn stof wordt gevormd door reacties tussen stikstofoxiden (vooral afkomstig van het verkeer, industrie, gebouwenverwarming) en ammoniak (landbouw) wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn.. Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, adviseren we om ’s morgens en ’s avonds geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

Lees verder...

Multiparametersondes helpen riooloverstorten optimaliseren

Het Europese Interreg-project IMPAKT! zette de voorbije jaren in op drastische verbetering van de waterkwaliteit. In Vlaanderen willen we de milieudoelstellingen halen voor de Warmbeek en de Dommel. We monitoren de riooloverstorten met multiparametersondes om de overstortwerking te kunnen optimaliseren en hun negatieve invloed op de waterkwaliteit in te perken.

Lees verder...

Valse facturen van De Watergroep in omloop

De Watergroep kreeg van enkele klanten de melding dat er momenteel valse facturen de ronde doen. Delete de mails met afzender ‘Watergroep’ in je mailbox met als onderwerp ‘Eind jaarafrekening’ of ‘De jaarrekening’.

Lees verder...

Wat is de impact van de coronacrisis op de luchtkwaliteit ?

De COVID-2019 maatregelen zorgen voor gevoelig minder autoverkeer. Dit heeft zonder twijfel een positief effect op de luchtvervuiling veroorzaakt door autoverkeer. Andere bronnen van luchtvervuiling zoals gebouwenverwarming kunnen toenemen. De impact van de COVID-2019 maatregelen op de uitstoot van de landbouw en industrie is (nog) niet duidelijk.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.