Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Heffing op de waterverontreiniging voor gezinnen 2020

Heffing op de waterverontreiniging voor gezinnen 2020

13-10-2020
Deze week verzendt de VMM heffingsbiljetten voor de heffing op de waterverontreiniging (heffingsjaar 2020) naar meer dan 50.000 gezinnen. Gezinnen die aan de sociale voorwaarden voldoen, hebben recht op een sociaal tarief. Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een IBA, komt in aanmerking voor een vrijstelling.

Eerst en vooral, niet iedereen ontvangt een heffing op de waterverontreiniging.

Het gaat enkel om gezinnen met een eigen waterwinning (grondwater) en abonnees van het waterbedrijf Brabant Water. De betaaltermijn voor de heffing bedraagt 2 maanden vanaf de verzendingsdatum die op het heffingsbiljet vermeld staat.

Net zoals voor wie kraanwater afneemt van een waterbedrijf, is er ook voor de gezinnen die een heffingsbiljet ontvangen onder bepaalde voorwaarden een sociaal tarief en/of een vrijstelling mogelijk.

Sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast

Gezinnen die aan de sociale voorwaarden voldoen, hebben recht op een sociaal tarief. Dat tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast op basis van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. De VMM verstuurt dan een heffingsbiljet voor 20% van het totale heffingsbedrag. Deze biljetten zullen voornamelijk in november verstuurd worden.

Enkel wanneer de automatische uitwisseling niet lukte, moeten gezinnen die voldoen aan de voorwaarden en geen sociaal tarief kregen toegepast op hun heffingsbiljet, een schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM.

Vrijstelling voor wie zelf zuivert in een IBA

Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, kan een vrijstelling van de heffing krijgen.

Voor IBA's beheerd door een waterbedrijf, gemeente of rioolbeheerder, informeert in de meeste gevallen het waterbedrijf (exclusief De Watergroep) de VMM rechtstreeks. Wie een IBA in eigen beheer heeft, moet het recht op vrijstelling bewijzen via een attest van de burgemeester. Als de VMM in het bezit is van een geldig attest van de burgemeester, of de nodige informatie rechtstreeks van het waterbedrijf ontving, dan kent ze de vrijstelling automatisch toe. Er wordt dan geen heffingsbiljet (het hele jaar 2019 gezuiverd) of een heffingsbiljet met een gedeeltelijke vrijstelling (IBA in gebruik genomen in de loop van 2019) verzonden.

Ontvang je een heffingsbiljet zonder vrijstelling en zuiver je in een IBA? Neem dan contact op met je gemeentebestuur om de vrijstelling te regelen. 

Meer weten?

Bekijk de voorwaarden en de procedure om een sociaal tarief en/of vrijstelling aan te vragen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.