Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Grondwaterstanden in Vlaanderen blijven (zoals verwacht) verder dalen

Grondwaterstanden in Vlaanderen blijven (zoals verwacht) verder dalen

11-08-2020
De afgelopen weken daalden de absolute freatische grondwaterstanden verder. Op 8 augustus waren 95% van de peilen laag tot zeer laag. De toestand van het freatische grondwater is rond dit tijdstip redelijk gelijkaardig aan de situatie op hetzelfde moment vorig jaar.

De neerslaghoeveelheden in juli varieerden van vrij laag tot normaal (gemiddelde: 48,7 mm; normaal te Ukkel: 73,5 mm). De voorbije drie maanden (mei t.e.m. juli) waren vooral in het zuiden
van Vlaanderen droger dan normaal.

De komende dagen worden regelmatig onweders verwacht (gemiddeld 26,8 mm tot 19 augustus;
bron: KMI) waardoor de droogtetoestand wat zal verbeteren. Maar onweersneerslag is vaak lokaal
en een groter percentage neerslag stroomt af zonder in de bodem te dringen waardoor er eerder
lokale en tijdelijke verbeteringen van de toestand verwacht worden.

Freatisch grondwater

De afgelopen weken daalden de absolute freatische grondwaterstanden verder. Op 8 augustus vertonen 73% van de locaties zeer lage peilen, naast 22% van de locaties met lage peilen (samen
ca. 95%). Dalingen van de freatische grondwaterstand zijn in het algemeen te verwachten tot het
einde van het groeiseizoen.

Het aandeel lage tot zeer lage peilen voor de tijd van het jaar nam ook verder toe. Op 8 augustus
vertonen 45% van de locaties zeer lage peilen voor de tijd van het jaar, naast 33% locaties met
lage peilen voor de tijd van het jaar. Samen geeft dit dus ca. 78% van de locaties waar we voor deze tijd van het jaar normaal een hogere freatische grondwaterstand verwachten.

De toestand van het freatische grondwater is dit jaar (begin augustus 2020) redelijk gelijkaardig
aan de situatie op hetzelfde tijdstip vorig jaar (begin augustus 2019). Ook 2019 werd gekenmerkt
door droogte. Het aandeel zeer lage grondwaterstanden ligt dit jaar zowel absoluut als relatief wel zo'n 10% lager.

Lees meer

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.