Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Hoe wordt de riolerings- ,zuiverings- en uitvoeringsgraad berekend?

Hoe wordt de riolerings- ,zuiverings- en uitvoeringsgraad berekend?

Voor elke gemeente berekent de VMM op basis van de AWIS-rioolinventaris wat de riolerings- en zuiveringsgraad is. Voor de berekening maken we gebruik van de rioleringsdata die de rioolbeheerders en lokale besturen aanleveren.

Berekening o.b.v. data in AWIS-rioolinventaris

Viermaal per jaar laden de lokale besturen en rioolbeheerders een update van hun rioleringsdata op in de gedeelde Vlaams rioolinventaris (AWIS).

Die update omvat:

  • nieuw aangelegde riolering t.o.v. vorig kwartaal
  • correcties van historische data of eerdere rapporteringen

De AWIS-rioolinventaris maakt op basis van de data automatisch de verbindingen tussen de gerapporteerde 'strengen' en adressen. De strengen zijn verschillende types van waterafvoer. Het kan gaan om rioleringsbuizen, maar ook grachten die regenwater afvoeren.

Voor die automatische koppeling gebruikt de AWIS-rioolinventaris volgende aannames

  • wie in een straat woont met een riolering, is aangesloten op de riolering;
  • wie op minder dan 100 meter van een riolering woont, is aangesloten op de riolering.

IBA's worden voorlopig nog niet in de AWIS-rioolinventaris toegevoegd. De rapportering gebeurt via de jaarlijkse bevraging 'gemeentelijke sanering'. Lokale besturen en rioolbeheerders rapporteren daarin over het vorige werkjaar. De gegevens van nieuw geplaatste IBA''s komen daardoor pas na een tot anderhalf jaar ter beschikking.

Berekening riolerings-, zuiverings- en uitvoeringsgraad

Na elke oplaadperiode voert de VMM een herberekening uit. Na controle van de cijfers worden ze online gepubliceerd. Door de afwijkende rapporteringsperiode kunnen IBA's voorlopig nog niet meegenomen worden in de berekening van de verschillende graden.

Download de meest recente riolerings, zuiverings- en uitvoeringsgraad per gemeente (Excel)

De rioleringsgraad:

  • toont het percentage inwoners van de gemeente dat aangesloten is op riolering
  • het doel van de rioleringsgraad is nooit 100%. Een deel van de inwoners zal nooit kunnen aansluiten op riolering en moet het afvalwater zuiveren met een IBA.
  • de maximale rioleringsgraad kan sterk variëren naar gelang de mate waarin de bewoning verspreid is over het grondgebied. In stedelijke omgevingen zal de maximale rioleringsgraad 100% benaderen. In zeer landelijke gemeenten met sterk verspreide bewoning ligt de maximale rioleringsgraad veel lager, maar is het percentage te plaatsen IBA's veel hoger.

De zuiveringsgraad:

  • toont het percentage inwoners van de gemeente waarvan het afvalwater in een RWZI of KWZI wordt gezuiverd
  • het doel van de zuiveringssgraad is nooit 100%. Een deel van de inwoners zal nooit kunnen aansluiten op riolering en moet het afvalwater zuiveren met een IBA.

De uitvoeringsgraad:

  • geeft het percentage inwoners van de gemeente weer dat aangesloten is op riolering in vergelijking met het doel voor de rioleringsgraad.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.