Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Hoe wordt de riolerings- en zuiveringsgraad berekend?

Hoe wordt de riolerings- en zuiveringsgraad berekend?

Voor elke gemeente berekent de VMM op basis van haar rioleringsdatabank wat de huidige toestand is en wat de toekomstige riolerings- en zuiveringsgraden zullen zijn. We lichten de berekening even toe.

Huidige riolerings- en zuiveringsgraad

De riolerings- en zuiveringsgraden worden berekend en zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen. Daardoor kan er een afwijking zijn van de situatie op het terrein.

Voor de berekening van de rioleringsgraad veronderstellen we dat:

  • wie in een straat woont met een riolering, daar ook op aangesloten is,
  • wie op minder dan 50 meter van een riolering woont, daar op aangesloten is.

De rioleringsdatabank van de VMM wordt voortdurend geactualiseerd op basis van terreinbezoeken, informatie van lokale besturen en rioleringsprojecten.

Voor de berekening van de zuiveringsgraad houden we rekening met grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI's), maar nog niet met individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's).

Opgelet: Wanneer we de huidige riolerings- en zuiveringsgraden vergelijken met die van 10 jaar geleden kunnen we soms een ongunstige evolutie vaststellen. Dat wordt niet veroorzaakt door een achteruitgang op het terrein, maar door een vernieuwde databankstructuur en uitgebreid correctie- en updateproces van de rioleringsdatabank. De huidige cijfers benaderen meer de werkelijkheid. De stijging van de zuiveringsgraad en de rioleringsgraad is daarom nu soms minder uitgesproken dan eerder gecommuniceerd.

Toekomstige riolerings- en zuiveringsgraad

Die toekomstige situatie wordt bereikt als de volledige voorziene uitbouw van de riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur is gerealiseerd. Waar er riolering is voorzien, kan je raadplegen op het geoloket zonerings- en uitvoeringsplannen.

Bekijk de riolerings- en zuiveringsgraad voor jouw gemeente »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.