Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Meetresultaten riolering en waterzuivering

Meetresultaten riolering en waterzuivering

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Bereken je waterfactuur Klopt de rekening van je waterbedrijf? Of hoeveel zou je besparen door minder water te verbruiken. Reken hier je factuur na of simuleer een berekening.
Bovengemeentelijk indicatorenkader De VMM beoordeelt de werking en het beheer door de NV Aquafin van het bovengemeentelijke stelsel aan de hand van het indicatorenkader.
Financiële stromen Aquafin De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende kosten.
Geoloket saneringsinfrastructuur Het geoloket saneringsinfrastructuur geeft je een overzicht van bestaande en geplande infrastructuur voor afvoer en zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Geoloket waterkwaliteit Alle gegevens van de meetnetten voor oppervlaktewater, afvalwater, overstorten en waterbodem.
Geoloket zonering en uitvoeringsplannen Raadpleeg het zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) voor jouw gemeente. Op kaart tonen we je waar en wanneer er riolering of individuele waterzuivering (IBA) komt.
Kenmerken rioolbeheerders De VMM onderzoekt en vergelijkt de werking van de verschillende rioolbeheerders in Vlaanderen.
Tarieven en integrale prijs kraanwater Overzicht per gemeente van de integrale waterprijs per m³
Totaal gefactureerde saneringsbijdragen en vergoedingen Overzicht van de door de waterbedrijven gefactureerde saneringsbijdragen en vergoedingen aan gezinnen en bedrijven.
Vlaamse Hydrografische Atlas De VHA beschrijft de toestand van de waterlopen en de wijze waarop ze beheerd worden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.