Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies

Timing en subsidies

Om ervoor te zorgen dat er geen druppel afvalwater meer in de natuur komt, moet er nog heel wat infrastructuur (riolering en waterzuivering) voorzien worden. Waar er nog infrastructuur moet komen, is vastgelegd per gemeente op het zoneringsplan. Maar natuurlijk kan dat niet allemaal in één keer geplaatst worden. De prioritering is vastgelegd op het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

De rekening voor aanleg van gemeentelijke saneringsinfrastructuur wordt betaald door de rioolbeheerders. Maar het Vlaamse Gewest ondersteunt deze beheerders met subsidies en neemt ecologisch belangrijke projecten over in het kader van het Lokaal Pact.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.