Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies / Subsidies riolering en KWZI

Subsidies riolering en KWZI

Onderhoud en de aanleg van gemeentelijke rioleringen kost veel geld. Daarom ondersteunt het Vlaamse Gewest haar gemeenten met subsidies.

Voordat afvalwater kan gezuiverd worden, moet het via leidingen ingezameld en getransporteerd worden naar de zuiveringsinstallaties. Dat is een taak van de gemeentelijke rioolbeheerder, die verantwoordelijk is voor de (her)aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke rioleringen. Daarnaast kan de rioolbeheerder ook instaan voor de aanleg en het onderhoud van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties of  individuele waterzuiveringsinstallaties bij particulieren.

De rioolbeheerder kan voor het  (her)aanleggen van riolering en de bouw van een KWZI of IBA subsidies aanvragen bij de VMM. Zij stelt dan op basis van deze aanvragen het gemeentelijk investeringsprogramma, kortweg  GIP, samen. Afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden en de prioriteiten keurt de minister van Leefmilieu jaarlijks één of meerdere deelprogramma’s van het GIP goed. Niet alle ingediende aanvragen worden dus weerhouden op een programma. 

Raadpleeg de goedgekeurde projecten

Subsidieprocedure riolering en KWZI

Het subsidiebesluit van 5 mei 2017 legt de procedure vast voor het bekomen van subsidies voor de (her)aanleg van riolering en de bouw van KWZI of IBA.  

Op de provinciale infosessies 'Nieuwe ontwikkelingen in het rioleringslandschap' wordt het subsidiebesluit toegelicht.

Op basis van het besluit zijn er 3 mogelijke situaties:

Voorontwerp goedgekeurd

Te volgen procedure

Subsidiebedrag

Voor de inwerkingtreding van het subsidiebesluit

Processchema overgangsprocedure

  • 100% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater volledig gescheiden afvoert;
  • 100% van de kosten voor de KWZI als het afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd worden;
  • 75% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater gedeeltelijk gescheiden afvoert;
  • 50% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater gemengd afvoert;
  • 50% van de kosten voor de KWZI als het afvalwater en regenwater gemengd afgevoerd worden.

1 jaar na de inwerkingtreding van het subsidiebesluit

Processchema nieuwe procedure

75% van de kost voor de aanleg of heraanleg van riolering, de bouw van een KWZI en de daaraan verbonden bronmaatregelen voor regenwater

Binnen het jaar na de inwerkingtreding van het subsidiebesluit

Keuze tussen overgangsprocedure of nieuwe procedure

Keuze tussen subsidiebedrag overgangsprocedure of nieuwe procedure

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Om subsidies aan te vragen voor een riolerings- of KWZI-project moeten de documenten digitaal aangeleverd worden aan VMM.

De levensloop van een subsidieproject hangt af van de geldende procedure:

- Overgangsprocedure

- Nieuwe procedure

Dien je aanvraag in
Aanvraag subsidies aanleg gemeentelijke riolering
Aanvraag subsidies aanleg kleinschalige zuivering
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid