Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies / Subsidies riolering en kleinschalige waterzuivering

Subsidies riolering en kleinschalige waterzuivering

Onderhoud en aanleg van gemeentelijke rioleringen kost handenvol geld. Daarom ondersteunt het Vlaamse Gewest haar gemeenten met subsidies.

Vooraleer je afvalwater kan gezuiverd worden, moet het via leidingen ingezameld en getransporteerd worden naar de zuiveringsinstallaties. Deze inzameling is een taak van de gemeentelijke rioolbeheerder. Die is verantwoordelijk voor de (her)aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke rioleringen. Daarnaast kan de rioolbeheerder ook instaan voor de aanleg en het onderhoud van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties of  individuele waterzuiveringsinstallaties bij particulieren.

De rioolbeheerder kan voor het  (her)aanleggen van riolering, KWZI en IBA subsidies aanvragen bij de VMM. Zij stelt dan op basis van deze aanvragen het gemeentelijk investeringsprogramma, kortweg  GIP, samen. Afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden en de prioriteiten keurt de minister van Leefmilieu jaarlijks één of meerdere deelprogramma’s van het GIP goed.

Raadpleeg de goedgekeurde projecten
De subsidiëring van rioleringsprojecten en kleinschalige waterzuivering is verankerd in het subsidiebesluit van 1 februari 2002 (laatst gewijzigd op 21 januari 2011).

Subsidies voor rioleringsprojecten en KWZI

Op elk moment kan de rioolbeheerder een subsidieaanvraag indienen voor een rioleringsproject of de (her)aanleg van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

Eens het project opgenomen is op het gemeentelijk investeringsprogramma, heeft de rioolbeheerder recht op de volgende subsidie van het Vlaams Gewest:

  • 100% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater volledig gescheiden afvoert;
  • 100% van de kosten voor de KWZI als het afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd worden;
  • 75% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater gedeeltelijk gescheiden afvoert;
  • 50% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater gemengd afvoert;
  • 50% van de kosten voor de KWZI als het afvalwater en regenwater gemengd afgevoerd worden.

Met deze gedifferentieerde subsidiebedragen stimuleert het Vlaams gewest de aanleg van (gescheiden) rioleringen in jouw gemeente.

Jaarlijks wordt voor de opmaak van het GIP een budget vooropgesteld. Hiermee worden één of meerdere deelprogramma’s per jaar opgemaakt, de zogenaamde kwartaalprogramma’s. Aangezien het beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te subsidiëren, wordt slechts een kleine fractie van de aangevraagde projecten daadwerkelijk opgenomen op het GIP. Enkel deze projecten hebben recht op subsidie.

Dien je aanvraag in:
Luik A: Subsidieaanvraag aanleg gemeentelijke riolering en kleinschalige waterzuivering
Luik B: Aanvraag subsidies aanleg gemeentelijke riolering
Luik C: Aanvraag subsidies aanleg kleinschalige zuivering

Subsidies voor IBA

Als de gemeente kiest voor een collectieve aanpak van het individueel te optimaliseren buitengebied, komt zij in aanmerking voor een subsidie van het Vlaams gewest. Op elk moment kan de rioolbeheerder een subsidieaanvraag indienen voor de aanleg van één of meerdere individuele waterzuiveringsinstallaties. Eens het IBA-project opgenomen is op het gemeentelijk investeringsprogramma (GIP), maakt de rioolbeheerder aanspraak op een subsidie van €2.250 per geplaatste IBA.

Dien je aanvraag in:
Subsidieaanvraag voor IBA’s
Overzichtslijst IBA’s bij de subsidieaanvraag
Conformiteitsverklaring IBA’s
Toelichting subsidieaanvraag IBA's
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid