Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Zuiveringsrendement RWZI's

Zuiveringsrendement RWZI's (1992-2020)

  • De zuiveringsrendementen van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)  zijn sterk gestegen ten opzichte van begin jaren '90.
  • De laatste jaren zwakt die toename af, een optimum lijkt bijna bereikt.
Laatst bijgewerkt: juli 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

In 2020 bedroeg het gemiddelde zuiveringsrendement van de RWZI's:

  • Biochemisch zuustofverbruik (BZV5): 97 %;
  • Chemisch zuurstofverbruik (CZV): 92 %;
  • Stikstof totaal (Nt): 84 %;
  • Fosfor totaal (Pt): 85 %.

evolutieEvolutie

  • De zuiveringsrendementen zijn voor alle parameters gestegen ten opzichte van begin jaren '90.
  • De zuiveringsrendementen voor Nt en Pt zijn relatief het sterkst gestegen door de uitbreiding van de RWZI's met biologische zuivering met aangepaste beluchting.
  • De laatste jaren nemen de zuiveringsrendementen nog maar mondjesmaat toe, een optimum lijkt bijna bereikt.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.