Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Zware metalen in het influent en effluent van RWZI's

Zware metalen in het influent en effluent van RWZI's

  • Metalen zijn niet afbreekbaar en (bio)accumuleren in het aquatisch milieu. Een aantal ervan is essentieel voor diverse biochemische processen in organismen. Bij hogere concentraties kunnen ze toxisch worden voor waterorganismen.
  • Metalen komen met het influent toe op openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), een deel ervan wordt verwijderd en het andere deel wordt geloosd in een waterloop.
  • Het aandeel van de bronnen verschilt sterk van metaal tot metaal.
  • Het zuiveringsrendement voor metalen varieert tussen 43% voor cadmium en 89% voor lood.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023

toestandToestand

  • De grootste metaalvrachten in het totale influent van de Vlaamse RWZI's werden vastgesteld voor zink (gemiddeld 165 ton/jaar), koper (38 ton/jaar) en lood (14 ton/jaar).
  • Huishoudens hebben een belangrijk aandeel in de influentvrachten van arseen (52%), chroom (41%), koper (37%), kwik (54%) en nikkel (47%). Bedrijven hebben een aandeel van 17% in de cadmiumvrachten. Infrastructuur heeft belangrijke aandelen voor chroom (28%), koper (27%), lood (66%) en zink (69%). Depositie is belangrijk voor arseen (21%), cadmium (53%), koper (19%), kwik (31%) en nikkel (27%). Bodemerosie is vooral belangrijk voor arseen (22%) en chroom (16%).
  • Lood wordt het best verwijderd (89% in 2022), cadmium het minst (43%).
  • Het aandeel van de vuilvrachten in het effluent van de RWZI’s in de totale netto-emissies van zware metalen naar oppervlaktewater varieert van 4% voor lood tot 17% voor zink.

aanpakOplossingen

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.