Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Zware metalen in het influent en effluent van RWZI's

Zware metalen in het influent en effluent van RWZI's

  • Metalen zijn niet afbreekbaar en (bio)accumuleren in het aquatisch milieu. Een aantal ervan is essentieel voor diverse biochemische processen in organismen. Bij hogere concentraties kunnen ze toxisch worden voor waterorganismen.
  • Metalen komen met het influent toe op openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), een deel ervan wordt verwijderd en het andere deel wordt geloosd in een waterloop.
  • Het aandeel van de bronnen verschilt sterk van metaal tot metaal.
  • Het zuiveringsrendement voor metalen varieert tussen 50 % voor arseen en 88 % voor lood.
Laatst bijgewerkt: oktober 2021

toestandToestand

  • De grootste metaalvrachten in het totale influent van de Vlaamse RWZI's werden vastgesteld voor zink (gemiddeld 166 ton/jaar), koper (38 ton/jaar) en lood (14 ton/jaar). Voor de overige metalen ligt de totale vracht onder 5 ton per jaar. 
  • Bodemerosie heeft belangrijke aandelen in de influentvrachten arseen (56 % in 2020), chroom (30 %) en kwik (38 %). Atmosferische depositie heeft belangrijke aandelen in de influentvrachten cadmium (42 %) en opnieuw kwik (31 %). Voor lood (65 %) en zink (72 %) is infrastructuur de bron met het grootste aandeel op RWZI’s. Voor koper (38 %) en nikkel (48 %) hebben de huishoudens het grootste aandeel in de influentvracht.
  • Lood wordt het best verwijderd (88 % in 2020), arseen het minst (50 %).
  • Het aandeel van de vuilvrachten in het effluent van de RWZI in de netto-emissies van zware metalen naar oppervlaktewater varieert van 5 % voor kwik tot 21 % voor nikkel.

aanpakOplossingen

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.