Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Waterverontreiniging door metalen in 2017

Waterverontreiniging door metalen in 2017

Uitgave 07-01-2019In dit rapport bespreken we de verontreiniging van oppervlaktewater door metalen.
  • De belangrijkste bronnen van de 8 heffingsmetalen in 2017 zijn atmosferische depositie en erosie van de bodem.
  • In oppervlaktewater werd in 2017 de norm voor kobalt, uranium, arseen en nikkel in meer dan 1 op de 10 van de meetplaatsen overschreden. Voor kobalt is dit zelfs het geval in de helft van de meetplaatsen
  • Uit de metingen op het afgewerkte drinkwater (uitgang waterproductiecentrum) werd in 2017 geen enkele normoverschrijding voor de metalen vastgesteld.
  • In biota wordt de milieukwaliteitsnorm voor kwik in biota op alle meetplaatsen overschreden.
  • Uit de analyse van de zware metalen blijkt dat gemiddeld 10% van de onderzochte waterbodems voor metalen verontreinigd  tot sterk verontreinigd zijn.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.