Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Waterverontreiniging door metalen in 2017

Waterverontreiniging door metalen in 2017

Uitgave 07-01-2019In dit rapport bespreken we de verontreiniging van oppervlaktewater door metalen.
  • De belangrijkste bronnen van de 8 heffingsmetalen in 2017 zijn atmosferische depositie en erosie van de bodem.
  • In oppervlaktewater werd in 2017 de norm voor kobalt, uranium, arseen en nikkel in meer dan 1 op de 10 van de meetplaatsen overschreden. Voor kobalt is dit zelfs het geval in de helft van de meetplaatsen
  • Uit de metingen op het afgewerkte drinkwater (uitgang waterproductiecentrum) werd in 2017 geen enkele normoverschrijding voor de metalen vastgesteld.
  • In biota wordt de milieukwaliteitsnorm voor kwik in biota op alle meetplaatsen overschreden.
  • Uit de analyse van de zware metalen blijkt dat gemiddeld 10% van de onderzochte waterbodems voor metalen verontreinigd  tot sterk verontreinigd zijn.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid