Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Financiering en kostenefficiëntie / Rapportering gemeentelijke sanering

Rapportering gemeentelijke sanering

Gemeenten en rioolbeheerders moeten jaarlijks ten laatste op 15 juli rapporteren over de gemeentelijke sanering. Op basis van de resultaten krijgen ze gepersonaliseerde feedback over de ecologische en de economische aspecten van hun rioolbeheer.

Hoe verloopt de rapportering?

Als rioolbeheerder ontvang je van de VMM jaarlijks de vraag om te rapporteren over de financiële en ecologische kant van het rioolbeheer.

De rapportering gebeurt volledig online. De bevraagde gegevens worden op een veilige en efficiënte manier overgemaakt en worden automatisch aan enkele validatieregels getoetst. In de rapporteringstool vind je ook individuele resultaten voor jouw gemeente.

Als rioolbeheerder ben je wettelijk verplicht om jaarlijks over het financiële luik te rapporteren, en dit ten laatste op 15 juli.

Start de rapporteringstool

Waaruit bestaat de rapportering?

Het financiële luik omvat de opbrengsten en kosten voor het aanleggen en het onderhouden van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Ook de relevante kostendrijvers en karakteristieken van jouw organisatie worden bevraagd. Het ecologische luik beoordeelt de werking en de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur aan de hand van vier performantie-indicatoren. Voor de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma en de actualisatie van de zoneringsplannen wordt ook de uitvoering van de riolerings- en IBA-projecten bevraagd. Om de zes jaar wordt ook de mogelijkheid tot herziening van de zoneringsplannen in de rapportering opgenomen. Dit gebeurt in voorbereiding van de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen.

Meer informatie?

In onderstaande handleiding 'Aan de slag met de rapporteringstool' vind je al heel wat praktische informatie over de rapportering.

Meer toelichting over de doelstellingen en de resultaten van de rapportering vind je in het rapport ‘Kosten voor riolering’ en bij de bespreking van de werking en evaluatie van saneringsinfrastructuur.

Heb je toch nog een vraag of opmerking? Stuur die dan door naar rapportering@vmm.be.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid