Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Financiering en kostenefficiëntie / Rapportering gemeentelijke sanering

Rapportering gemeentelijke sanering

Gemeenten en rioolbeheerders moeten jaarlijks ten laatste op 15 juli rapporteren over de gemeentelijke sanering. Op basis van de resultaten krijgen ze gepersonaliseerde feedback over de ecologische en de economische aspecten van hun rioolbeheer.

Hoe verloopt de rapportering?

Als gemeentelijk of intergemeentelijk rioolbeheerder ontvang je jaarlijks van de VMM de vraag om te rapporteren over de financiële en ecologische kant van je rioolbeheer.

De rapportering  gebeurt volledig online. De gerapporteerde gegevens blijven permanent raadpleegbaar en worden automatisch getoetst aan enkele validatieregels. In de rapporteringstool vind je voortaan ook individuele resultaten op basis van je vorige rapportering.

Als rioolbeheerder ben je wettelijk verplicht om jaarlijks over het financiële luik te rapporteren, en dit ten laatste op 15 juli.

Start de rapporteringstool

Waaruit bestaat de rapportering?

Het financiële luik omvat de opbrengsten en kosten voor het aanleggen en het onderhouden van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Die informatie is nodig om toezicht te houden op de verdeling en de aanwending van de financiële middelen. Daarnaast worden de gerapporteerde opbrengsten en kosten gebruikt om de aangerekende tarieven te beoordelen.

Het ecologische luik beoordeelt de werking en de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur aan de hand van vier performantie-indicatoren die betrekking hebben op de inzameling en het transport van het afvalwater, het niet aansluiten van en het afkoppelen van niet verontreinigd water (regenwater en grondwater) van de riolering, de dienstverlening, het globale beheer en de uitbouw en werking van de individuele zuiveringsinfrastructuur . De resultaten vind je bij de bespreking van de werking en evaluatie van saneringsinfrastructuur.

Meer informatie?

In onderstaande handleiding 'Aan de slag met de rapporteringstool' vind je al heel wat praktische informatie over de rapportering.
Heb je toch nog een vraag of opmerking? Stuur die dan door naar .
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid