Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Financiering en kostenefficiëntie / Kostenefficiënt rioolbeheer

Kostenefficiënt rioolbeheer

Wil je als gemeentelijke rioolbeheerder kostenefficiënter te werk te gaan? Dat kan via het benchmarkmodel van de Vlaamse Milieumaatschappij en hieraan gekoppeld het leertraject RIO-Leren.

Benchmarkmodel

In overleg met de sector bracht de VMM de activiteiten inzake rioolbeheer in kaart aan de hand van financiële indicatoren en groepeerde ze in een benchmarkmodel. Dit model maakt het mogelijk om de prestaties van de verschillende gemeentelijke rioolbeheerders in kaart te brengen en onderling te vergelijken. Zo krijgen rioolbeheerders een goed zicht op hun eigen kostenefficiëntie en kunnen ze zich snel positioneren ten opzichte van de andere rioolbeheerders. Het benchmarkmodel maakt gebruik van de informatie die via het rapporteringsinstrument opgevraagd wordt. Datakwaliteit, -beschikbaarheid en -betrouwbaarheid zijn hierbij van cruciaal belang. Via het interactief leertraject RIO-leren gaat de VMM vervolgens samen met de sector op zoek naar verklaringen voor verschillen in kostenefficiëntie tussen (groepen van) rioolbeheerders.

Interactief leertraject Rio-Leren

interactief leertraject voor kostenefficiënt rioolbeheer.

Om de oorzaken van de verschillen in de kostenefficiëntie te kunnen verklaren is een meer diepgaande analyse noodzakelijk. Daarom biedt de VMM het interactief leertraject RIO-leren aan.

Het leertraject brengt gemeentebesturen en gemeentelijke rioolbeheerders samen om onder andere de kostenefficiëntie van het rioolbeheer te optimaliseren via de overdracht van goede praktijken. In werkgroepen, gecoördineerd door de VMM, bestuderen de rioolbeheerders in detail de resultaten van de benchmarkanalyse. Eigen specialiteiten en pijnpunten worden besproken en geanalyseerd samen met andere entiteiten. Binnen het overlegplatform staan ‘kennis delen’ en ‘meer doen met minder’ centraal. De VMM zorgt voor terugkoppeling en communicatie naar de sector.

Het leertraject RIO-leren werkte al 5 thema’s uit:

Straatkolkenreiniging Infofiche straatkolkenreiniging
Grondverzet

Infofiche grondverzet

Presentaties infosessie 16/06/'15

Werftoezicht

Infofiche werftoezicht

Planning en budgetopmaak

Infofiche planning en budget opmaak

Inspectie en onderhoud van het leidingennet

Infofiche inspectie en onderhoud van het leidingennet

Op regelmatige tijdstippen organiseert de VMM ook infomomenten met de bedoeling rioolbeheerders wegwijs te maken in de regelgeving en goede praktijken met betrekking tot de verschillende aspecten van rioolbeheer.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.