Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Totaalplan ruimte voor de Kleine en Grote Gete

Totaalplan ruimte voor de Kleine en Grote Gete

In de zomer van 2021 kampten de Kleine en de Grote Gete met zware overstromingen. De VMM werkt samen met Hoegaarden, Linter, Zoutleeuw, Tienen, Geetbets en Landen een ambitieus actieplan uit om de Getestreek beter te wapenen tegen overstromingen. Met het plan willen we de valleien klimaat- en overstromingsbestendiger maken en de overstromingen maximaal spreiden in het volledige valleigebied.

Beschikbare ruimte benut

De VMM analyseerde de overstromingen van de Kleine en Grote Gete tijdens de zomer van 2021. Er zijn knelpunten in het volledige stroomgebied van de Getes, maar de grootste overstromingen en schade vonden plaats in de meer stroomafwaarts gelegen valleigebieden. Door de beschikbare ruimte in de stroomopwaartse valleigebieden beter te benutten, kunnen we eventuele schade in de toekomst beperken.

Overstromingen in de Getestreek in 2021 Overstromingen in de Getestreek in 2021

De VMM maakt hiervoor een ambitieus totaalplan, waarvan de eerste mogelijkheden al besproken werden met de betrokken gemeenten. De maatregelen in één gemeente ondersteunen een kleiner overstromingsrisico in een andere gemeente. In het valleigebied van de Gete werden 12 projectgebieden afgebakend waarbinnen concrete maatregelen voor waterberging worden uitgewerkt.

In samenspraak met de verschillende lokale besturen plannen we zowel op korte als op (middel)lange termijn structurele ingrepen om de inwoners van de Getestreek beter te beschermen en om de verdroging in het valleigebied aan te pakken.

Plattegrond van het projectgebied van de Grote en Kleine Gete binnen het totaalplan Ruimte voor de Getes

Plattegrond met overzicht van de 12 projectgebieden

Afstemming natuurdoelstellingen en landbouwgebruik

Enkele voorbeelden van maatregelen zijn de aanleg van beschermingsdijken om lokaal woningen te beschermen, de verlaging van dijken naast de Gete om de waterberging in de vallei te verbeteren, maatregelen om snelle waterafvoer tegen te gaan door verruwing van de waterloop, de inzet van stuwen en noodschuiven om de berging lokaal te versterken ….

We stemmen maximaal af met de natuurdoelstellingen en het landbouwgebruik in de valleigebieden. Waar dat nodig is, combineren we het herstel van waterberging met droogtebestrijding en ecologisch beekherstel. Het zoeken naar de juiste maatregel voor elke locatie is maatwerk waarbij afgestemd wordt op de verschillende doelstellingen in het valleigebied en gezocht wordt naar win-wins. De projecten worden verder voorbereid en geconcretiseerd met participatie van de lokale actoren.

De uitvoering van de maatregelen loopt gefaseerd. Hierbij een greep uit de voorgestelde doelstellingen:

  • In Hoegaarden worden ingrepen rond de Celismolen gepland met als doel de molen beter te beschermen, maar ook om vismigratie mogelijk te maken en het valleigebied beter te benutten voor waterberging en de waterloop natuurlijker in te richten.
  • In Tienen ligt de focus op het voorkomen van overstromingsschade met de vergroting van de afvoercapaciteit door de aanleg van een winterbed dat ook als groenblauwe verbinding werkt.
  • In Linter wordt een bevordering van waterberging in het valleigebied samen met droogtebestrijding en een vernatuurlijking van de waterloop nagestreefd.
  • In Landen willen we onder meer voor het centrum van Ezemaal enkele beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast uitwerken, waarbij ook het overstromingsgebied geoptimaliseerd wordt.
  • Voor Zoutleeuw werken we versneld aan een betere waterberging opwaarts de oude spoorweg, gecombineerd met de aanleg van een bescherming rond de bedreigde woningen. Voor het project in Zoutleeuw hebben de gemeente en de VMM de grondverwerving al gestart.
  • Lokaal zal het ook noodzakelijk zijn om voor individuele bescherming van woningen te zorgen. Dit is onder meer het geval in Geetbets.

Bekijk het overzicht van de 12 deelplannen en vooropgestelde doelstellingen per deelgebied >>

Contact

Heb je vragen over dit totaalplan? Stuur dan een mailtje naar projectingenieur Stoffel Moeskops ()

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.