Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Deelplan A - Grote Gete opwaarts E40

Deelplan A - Grote Gete opwaarts E40

Het deelgebied van de Grote Gete opwaarts de E40 wordt gekenmerkt door veel open ruimte met enkele belangrijke natuurzones.

Plattegrond van het deelgebied Grote Gete opwaarts E40 binnen het totaalplan Ruimte voor de Getes

Enkele belangrijke doelstellingen die we vooropstellen:

  • Dit gebied inzetten als noodbuffer
  • Verdroging tegengaan
  • De structuur van de waterloop herstellen
  • Maatregelen opstellen om lokale woningen te beschermen tegen wateroverlast
  • Afstemmen met lopende projecten (rioleringen en fietspaden, visdoorgang aan de Celismolen, zijgracht van de Grote Gete, buffer van Natuurpunt en Fluvius …)

We houden je op de hoogte van de verdere uitwerking van het ontwerp.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.