Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Deelplan E - Laterbroeken

Deelplan E - Laterbroeken

Het deelgebied van de Grote Gete aan de Laterbroeken wordt vooral gekenmerkt door landbouwgebruik.

Plattegrond van het deelgebied Laterbroeken binnen het totaalplan Ruimte voor de GetesEnkele belangrijke doelstellingen die we vooropstellen:

  • Mogelijkheden onderzoeken om verdroging tegen te gaan en het waterbergend vermogen te optimaliseren
  • De structuur van de waterloop herstellen door toe te laten dat de oevers van de Grote Gete afkalven. We komen niet meer tussen in het natuurlijke proces van erosie en sedimentatie. Hiervoor is afstemming nodig met het pad op de rechteroever van de Grote Gete, zowel naar perceeltoegang als naar recreatieve ontsluiting 
  • De waterloop verruwen zodat het water minder snel afvoert. Dit realiseren we bv. door extensief beheer, spontane of actieve hermeandering van de waterloop of het wegnemen van oeverbescherming
  • Het grachtenstelsel van het Laterbroeken aanpassen
  • Maatregelen opstellen om lokale woningen te beschermen

We houden je op de hoogte van de verdere uitwerking van het ontwerp.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.