Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Deelplan B - Grote Gete opwaarts R27

Deelplan B - Grote Gete opwaarts R27

Het deelgebied van de Grote Gete tussen de E40 en de ringweg R27 wordt gekenmerkt door veel open ruimte met intensieve landbouw en gedraineerde percelen.

Plattegrond van het deelgebied Grote Gete opwaarts R27 binnen het totaalplan Ruimte voor de Getes.Enkele belangrijke doelstellingen die we vooropstellen:

  • De structuur van de waterloop herstellen
  • De compatibiliteit van de putten voor drinkwaterwinning nagaan
  • Het waterbergend vermogen optimaliseren
  • Een noodbuffer inrichten
  • Afstemmen met lopende projecten (Molen van Bellekom en fietsverbinding)

We houden je op de hoogte van de verdere uitwerking van het ontwerp.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.