Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Deelplan D - Tiens broek

Deelplan D - Tiens broek

Het deelgebied van de Grote Gete aan het Tiens Broek wordt gekenmerkt door de omdijkte decantatiebekkens op de rechteroever en het natuurlijk overstromingsgebied op de linkeroever. De Grote Gete is hier ingedijkt en rechtgetrokken.

Plattegrond van het deelgebied Tiens Broek binnen het totaalplan Ruimte voor de GetesEnkele belangrijke doelstellingen die we vooropstellen:

  • Mogelijkheden afwegen voor het tegengaan verdroging en behoud van de overstromingsfrequentie
  • De inrichting van de waterloop en het valleigebied uitwerken door o.a. het grachtenstelsel in het Tiens Broek aan te passen en de waterloop te verruwen. Water voert zo minder snel af. Dit wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door extensief beheer
  • De structuur van de waterloop herstellen

We houden je op de hoogte van de verdere uitwerking van het ontwerp.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.