Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Deelplan I - Kleine Gete in Orsmaal-Gussenhoven

Deelplan I - Kleine Gete in Orsmaal-Gussenhoven

Het deelgebied van de Kleine Gete in Orsmaal-Gussenhoven wordt vooral gekenmerkt door bebouwing op van nature overstroombare gebied enerzijds en open ruimte gebied anderzijds.

Plattegrond van het deelgebied Kleine Gete in Orsmaal-Gussenhoven binnen het totaalplan Ruimte voor de GetesEnkele belangrijke doelstellingen die we vooropstellen:

  • Maatregelen opstellen om lokale woningen te beschermen
  • Het waterbergingsgebied optimaliseren
  • De structuur van de waterloop herstellen
  • Afstemmen van de projecten met de aanleg van de vistrap aan de watermolen

We houden je op de hoogte van de verdere uitwerking van het ontwerp.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.