Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Totaalplan Ruimte voor de Getes / Deelplan F - Grote Getevallei in Linter

Deelplan F - Grote Getevallei in Linter

Het deelgebied van de Grote Gete in Linter wordt vooral gekenmerkt door een uitgestrekt openruimtegebied met natuurdoelstellingen.

Plattegrond van het deelgebied Grote Getevallei in Linter binnen het totaalplan Ruimte voor de GetesEnkele belangrijke doelstellingen die we vooropstellen:

  • Het waterbergend vermogen optimaliseren (natuurlijke overstromingen) en verdroging tegengaan
  • De structuur van de waterloop herstellen
  • Een vrije meandering afstemmen met toeristische wandel- en fietsverbindingen. Bij een vrije meandering leggen we oevers niet vast door oeverbescherming. We komen niet tussen in het natuurlijke proces van erosie en sedimentatie waardoor de oevers zich op termijn kunnen verleggen
  • Afstemming van deze projecten met de aanleg van een vispassage aan de Geensmolen

We houden je op de hoogte van de verdere uitwerking van het ontwerp.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.