Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Ledebeek / Projectupdates

Projectupdates herinrichting Ledebeek

Hier vind je het laatste nieuws over de herinrichting van de Ledebeek
Date Titel Beschrijving
25-01-2021 10:11 25/1/2021: Inzichten belanghebbenden gebundeld In 2020 werd met heel wat belanghebbenden van het traject langs de Ledebeek rond de tafel gezeten. Via een co-creatief voortraject wil de VMM de aanpalende bewoners en economische actoren betrekken bij het ontwerp en nadien bij de uitvoering. Allen deelden ze de voorbije maanden hun inzichten en bezorgdheden over de herprofilering van de beek.
11-09-2020 18:10 11/9/2020: Aanbestedingsdossier in opmaak Momenteel zijn de werken in een voorbereidende fase. De grondverwervingen waardoor we een bredere vallei kunnen creëren, zijn achter de rug en we finaliseren het aanbestedingsdossier.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.