Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Ledebeek / Projectupdates / 11/9/2020: Aanbestedingsdossier in opmaak

11/9/2020: Aanbestedingsdossier in opmaak

11-09-2020
Momenteel zijn de werken in een voorbereidende fase. De grondverwervingen waardoor we een bredere vallei kunnen creëren, zijn achter de rug en we finaliseren het aanbestedingsdossier.

Met Schakel in lokaal cocreëren voeren we een buurtonderzoek naar wat leeft bij de aangelanden. Beeld van de Ledebeek in de winterMet deze cocreatieve aanpak trachten we maximaal rekening te houden met de mening van bewoners en landbouwers en de verworven inzichten te verenigen met de ambities van de VMM.

Oorspronkelijk hadden we de bedoeling om diverse workshops te houden met de aangelanden, maar de corona-pandemie liet dit niet toe. We opteerden daarom om zowel telefonische interviews af te nemen als door individuele huisbezoeken de verwachtingen van bewoners en ondernemers langs de Ledebeek in kaart te brengen.

Voorafgaandelijk hadden we ook diverse gesprekken met de betrokken lokale besturen, met de landbouworganisaties en met het Polderbestuur Moervaart en Zuidlede dat over heel veel terreinervaring en expertise beschikt.

De input uit dit vooronderzoek nemen we mee in het aanbestedingsdossier. Bedoeling is dat de ontwerpers en aannemers maximaal rekening houden met wat de verschillende besturen, de bewoners en de land- en tuinbouwers ons meegaven.

Zodra we meer weten over de timing van het project zullen we deze info hier delen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.