Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Ledebeek / Projectupdates / 15/09/2023: Opstart herinrichting en aanleg winterbed

15/09/2023: Opstart herinrichting en aanleg winterbed

14-09-2023
Op vrijdag 15 september starten de voorbereidende werken voor het graven van een winterbed. Het profiel van de Ledebeek ondergaat een metamorfose. Vanaf de Veldekensstraat in Destelbergen, over het volledige grondgebied van Lochristi, tot de Nieuwe Stationsstraat in Lokeren krijgt ze een nieuw profiel.

Over een traject van 6,5 km krijgt de waterloop een winterbedding met ruimte voor 50.000 m³ extra water. In de bedding komt een poelenstelsel dat water doorheen het traject vasthoudt zodat het terug in de bodem kan infiltreren.

In de waterloop zelf wisselen kleine drempels en verdiepingen elkaar af. Hierdoor stuwt het water op en verhoogt het waterpeil in de zomer. Dammetjes in de zijgrachten van de Ledebeek versterken dit effect waardoor weilanden natter worden.

Verloop van de werken

De komende periode worden de voorbereidende werken (stronken uitfrezen, afsluitingen weghalen,...) uitgevoerd. Nadien wordt er gedurende ongeveer een jaar aan de winterbedding gegraven. De grond wordt voorlopig op stock gezet. De werken zijn weersafhankelijk waardoor de planning niet tot in detail gekend is.

Meerdere vliegen in één klap 

Uit studies blijkt dat de regio erg kwetsbaar is voor wateroverlast en overstromingen. Tegelijkertijd droogt de beek uit tijdens droge zomers waardoor het grondwaterpeil zakt. De situatie is nefast voor ecologie en landbouw. Een totale herinrichting is noodzakelijk.

Deze ingrepen hebben ook een positieve impact op de biodiversiteit en natuurwaarde in en rond de Ledebeek. Het beekprofiel verandert waardoor fauna en flora in de ruimere omgeving nieuwe kansen krijgen.

Zo wordt de waterloop ook aantrekkelijker voor de omgeving. Een recreatief netwerk met vogelkijkwanden en vlonders maakt van de Ledebeek een plek die water dichter bij de mensen brengt.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.