Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Ledebeek / Projectupdates / 25/1/2021: Inzichten belanghebbenden gebundeld

25/1/2021: Inzichten belanghebbenden gebundeld

25-01-2021
In 2020 werd met heel wat belanghebbenden van het traject langs de Ledebeek rond de tafel gezeten. Via een co-creatief voortraject wil de VMM de aanpalende bewoners en economische actoren betrekken bij het ontwerp en nadien bij de uitvoering. Allen deelden ze de voorbije maanden hun inzichten en bezorgdheden over de herprofilering van de beek.

Het participatief voortraject startte al eind 2019 en liep nog een heel eind in 2020. Door de Coronapandemie moest bovendien overgeschakeld worden op een meer individuele aanpak. Al deze gesprekken hebben geleid tot een bundeling van de inzichten.

Daaruit bleek toch alvast dat er een aantal gemeenschappelijke inzichten waren:

  • de noodzaak om de Ledebeek aan te pakken (staat van de oevers door afkalving)
  • noodzaak aan extra waterbuffering
  • een (gedeeltelijk) antwoord bieden op het droogte issue

Alle inzichten werd intussen gebundeld tot een gemeenschappelijk document. Dit document zal dienen als basis voor de ontwerpfase.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.