Vlaanderen.be www.vmm.be

Oppompverbod onbevaarbare waterlopen en beken in heel Vlaanderen, vaarverbod Kleine Nete in Kasterlee

In heel wat waterlopen is door de droogte het waterpeil te laag. Daarom is in Vlaanderen het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen en beken tijdelijk verboden. Op een deeltraject van de Kleine Nete is er een vaarverbod.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Ledebeek / Projectupdates / 25/1/2021: Inzichten belanghebbenden gebundeld

25/1/2021: Inzichten belanghebbenden gebundeld

25-01-2021
In 2020 werd met heel wat belanghebbenden van het traject langs de Ledebeek rond de tafel gezeten. Via een co-creatief voortraject wil de VMM de aanpalende bewoners en economische actoren betrekken bij het ontwerp en nadien bij de uitvoering. Allen deelden ze de voorbije maanden hun inzichten en bezorgdheden over de herprofilering van de beek.

Het participatief voortraject startte al eind 2019 en liep nog een heel eind in 2020. Door de Coronapandemie moest bovendien overgeschakeld worden op een meer individuele aanpak. Al deze gesprekken hebben geleid tot een bundeling van de inzichten.

Daaruit bleek toch alvast dat er een aantal gemeenschappelijke inzichten waren:

  • de noodzaak om de Ledebeek aan te pakken (staat van de oevers door afkalving)
  • noodzaak aan extra waterbuffering
  • een (gedeeltelijk) antwoord bieden op het droogte issue

Alle inzichten werd intussen gebundeld tot een gemeenschappelijk document. Dit document zal dienen als basis voor de ontwerpfase.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.