Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Stikstofdioxide - passieve samplers

Concentratie stikstofdioxide gemeten met passieve samplers

 • Naast de metingen met automatische monitoren meet de VMM sinds 2017 ook stikstofdioxide (NO2) met passieve samplers, grotendeels in de twee grootste Vlaamse steden Antwerpen en Gent.
 • Passieve samplers zijn meetbuisjes die toelaten om metingen uit te voeren op plaatsen waar er geen ruimte is voor een vast meetstation, zoals in street canyons.
 • Net als in 2020, maten we in 2021 met passieve samplers geen overschrijding van de Europese jaargrenswaarde. Op een meetplaats in Houthalen-Helchteren werd de jaargrenswaarde van 40 µg/m³ wel geëvenaard.
 • De VMM meet globaal een dalende trend in de NO2-concentraties, hoewel we in 2021 terug een lichte stijging zagen na de sterk verlaagde concentraties in het coronajaar 2020.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

toestandPassieve samplers versus monitoren

 • Passieve samplers meten, in tegenstelling tot de automatische monitoren, niet volgens de Europese referentiemethode, maar ze worden wel gekalibreerd ten opzichte van deze referentiemethode.
 • De jaargemiddelden bekomen met passieve samplers voldoen aan de Europese criteria voor ‘indicatieve metingen’. We spreken daarom van ‘indicatieve jaargemiddelden’.
 • Passieve samplers laten toe om metingen uit te voeren op plaatsen waar er geen ruimte is voor een vast meetstation, zoals in street canyons. Passieve samplers zijn goedkoop en hebben geen elektriciteit nodig.
 • De resultaten van de passieve samplers dienen ook om de modelresultaten te valideren en te verbeteren.
 • Na de bemonstering van de passieve samplers worden deze geanalyseerd in het labo. De resultaten zijn dus niet in real-time beschikbaar.

doelstelling Doelstellingen

NaamDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen
Europese jaargrenswaarde 40 μg/m³ Groene vink 49/49
WGO-jaaradvieswaarde 10 μg/m³ slecht 6/49

toestand Toestand 2021

Voor het tweede jaar op rij maten we geen enkele overschrijding van de Europese jaargrenswaarde met passieve samplers.
De WGO-advieswaarde wordt op bijna alle meetplaatsen met passieve samplers overschreden, uitgezonderd op 6 meetplaatsen in natuurgebieden. 

 • In Antwerpen en Gent werd er telkens op een 20-tal plaatsen gemeten met passieve samplers op verschillende locatietypes:in street canyons, langs drukke invalswegen en op achtergrondlocaties.
 • Daarnaast meet de VMM aan een drukke gewestweg in Houthalen-Helchteren, waar er tijdens Curieuzeneuzen2018 het Vlaams maximum werd gemeten. En om de verzurende en vermestende depositie in kaart te brengen meet de VMM ook NO2 met passieve samplers op 9 locaties in natuurgebieden.
 • De hoogste concentraties werden gemeten aan een drukke gewestweg in Houthalen-Helchteren (40 µg/m³). In Antwerpen noteerden we het maximale jaargemiddelde aan de Turnhoutsebaan (39 µg/m³), een drukke invalsweg, en in Gent in de Hoogstraat (35 µg/m³), een drukke street canyon in het centrum van de stad. 

evolutieEvolutie

 • Gemiddeld stegen in 2021 de metingen met passieve samplers in Antwerpen en Gent met 2 µg/m3 of 8 % ten opzichte van 2020.
 • De concentraties in 2020 waren extra laag door de invloed van de coronamaatregelen waardoor er minder uitstoot van verkeer en industrie was. De concentraties in 2021 liggen lager dan in 2019, het laatste precoronajaar, en volgen de algemeen dalende trend.
 • In de periode 2017-2019 zagen we in beide steden nog overschrijdingen van de jaargrenswaarde op meetplaatsen met weinig verdunning (street canyons) en/of veel verkeer.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.