Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Blootstelling en gezondheidseffecten fijn stof

Blootstelling en gezondheidseffecten van fijn stof (PM₁₀ en PM₂,₅)

 • Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. De grootste gezondheidsimpact wordt veroorzaakt door PM2,5 omdat kleinere deeltjes dieper in de longen kunnen doordringen.
 • Elke Vlaming wordt blootgesteld aan te veel fijn stof volgens de WGO-advieswaarden.
 • Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door PM2,5 in Vlaanderen in 2021 wordt geschat op ongeveer 4200.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

Er is geen veilige ondergrens voor fijn stof waaronder geen nadelige gezondheidseffecten voorkomen. Fijn stof is de belangrijkste polluent op het vlak van gezondheidsimpact door milieufactoren. De gezondheidseffecten kunnen zijn:

 • luchtwegklachten en -infecties zoals hoesten, astma, verminderde longfunctie en chronische luchtwegaandoeningen
 • kankerverwekkend: fijn stof kan niet alleen leiden tot longkanker; een langdurige blootstelling kan ook borstkanker en kankers van het spijsverteringsstelsel veroorzaken
 • dichtslibbende bloedvaten en hartaanvallen
 • dalende levensverwachting: elke inwoner van Vlaanderen verloor in 2021 gemiddeld ongeveer 15 maanden in goede gezondheid aan fijn stof
 • vroegtijdig sterven: het aantal vroegtijdige sterfgevallen door PM2,5 in 2021 wordt geschat op ongeveer 4200 (95% BI-interval: 3229-4725 doden).

Zelfs voor de geboorte veroorzaakt fijn stof negatieve gezondheidseffecten: blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot een verhoogde kans op een doodgeboren kind, vroeggeboorte, lager geboortegewicht of een verstoorde hersenontwikkeling. Roetdeeltjes zijn teruggevonden in de placenta en in vitale organen van de foetus, wat de ontwikkeling van de foetus negatief beïnvloedt.

doelstellingDoelstellingen 

NaamDoelstelling
WGO-jaaradvieswaarde PM2.5: 5 µg/m³
PM10: 15 µg/m³
WGO-dagadvieswaarde PM2.5: maximaal 3 dagen per jaar > 15 µg/m³
PM10: maximaal 3 dagen per jaar > 45 µg/m³
Vlaams Luchtbeleidsplan PM2.5 gezondheidsimpact (aantal vroegtijdige sterftes) door blootstelling aan PM2,5 tegen 2030 halveren t.o.v. 2005.
PM2.5 en PM10voldoen aan WGO-advieswaarden tegen 2050

toestandToestand in 2022

Volgens de verstrengde WGO-advieswaarden (2021) zijn er in 2022 te veel dagen met verhoogde dagwaarden van fijn stof. Ook op jaarbasis zijn de concentraties fijn stof nog te hoog.
De WGO-advieswaarden zijn als langetermijndoelstelling opgenomen in het Vlaams Luchtbeleidsplan.

% bevolking boven de doelstelling (berekend met ATMO-Street)
Fijn stofMiddellingstermijnEUWGO 
PM10 Jaar Groene vink 0% slecht 96,44 %
dag Groene vink 0 % slecht 94,26 %
PM2.5 jaar Groene vink 0 % slecht 99,95 %
dag niet van toepassing slecht 100 %

De modelkaarten tonen bij toetsing aan de WGO-jaaradvieswaarde voor PM2,5 in vrijwel gans Vlaanderen overschrijdingen, terwijl er voor PM10 wel beperkte gebieden (zuiden van Vlaams-Brabant en Limburg) zijn waar de jaaradvieswaarde reeds wordt gerespecteerd. 

 evolutieEvolutie 

Over de jaren heen dalen de PM10- en PM2,5-jaargemiddelden en het aantal dagen met verhoogde stofconcentraties:

 • Voor PM2,5 zien we -ondanks de dalende trend- dat geen enkele Vlaming woont in een gebied dat voldoet aan de verstrengde WGO-dagadvieswaarde. Slechts 0,05 % van de Vlamingen woont in een gebied dat voldoet aan de verstrengde WGO-jaaradvieswaarde.
 • Voor PM10 zien we een beperkt aantal Vlamingen dat sinds 2016 in een regio woont waar de concentraties voldoen aan de WGO-advieswaarden voor zowel jaargemiddelden als daggemiddelden.
 • Jaarlijkse fluctuatie is mogelijk door weersinvloeden op de fijnstofconcentraties.
 • Het aantal vroegtijdige sterftes door PM2,5 was in 2021 ruim 40 % lager dan in 2005 (4200 vs. 7400 overlijdens).

 InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.