Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ binnen stoken / Waaraan moet je schouw voldoen?

Waaraan moet je schouw voldoen?

Er is geen algemeen geldende wetgeving in Vlaanderen voor de locatie van schouwmonden van huishoudelijke houtverwarming. Maar voor een goede plaatsing houd je wel best rekening met de adviezen in de ’leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook’. Zo zorg je ervoor dat de rookgassen van houtverbranding goed weg kunnen. Daarnaast zijn er ook steden en gemeenten die voorwaarden voor schouwen opleggen.

In de leidraad vind je richtlijnen voor de correcte plaatsing van rookgaskanalen en ventilatie-openingen, de locatie van hun uitmonding in de omgeving voor een snelle verdunning van de rookgassen en het voorkomen of beperken van de hinder bij het binnentrekken van rook via ventilatie-openingen, bij jezelf of bij de buren. De 'samenvatting van de leidraad' biedt je een gebruiksvriendelijk overzicht van de toepasselijke richtlijnen.

Raadpleeg de leidraad»

 

 

Er zijn ook NBN-normen die voorschriften bevatten voor de afvoer van rookgassen, maar die zijn meestal gericht op andere toepassingen (centrale verwarming, toestellen op gas) en deze normen zijn niet steeds juridisch bindend.

Ook vanuit de gemeenten en steden kunnen er specifieke bepalingen over de plaatsing van schouwmonden opgelegd zijn via de lokale stedenbouwkundige verordeningen en/of politiereglementen. Om te weten of in jouw gemeente specifieke bepalingen over de plaatsing van schouwmonden gelden, contacteer je best de dienst stedenbouw of de milieudienst van je gemeente.

De ‘samenvatting van de leidraad biedt je een gebruiksvriendelijk overzicht van de toepasselijke richtlijnen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.