Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ binnen stoken / Welk soort kachel vervuilt het minste?

Welk soort kachel vervuilt het minste?

Hier vind je per model de gemiddelde fijnstof-uitstoot terug. Ter vergelijking vind je er ook de uitstoot van decentrale verwarming op stookolie en gas.
Tabel – gemiddelde uitstoot van fijn stof                         (PM2.5 - g/GJ)
Open haard 820
Houtkachel geïnstalleerd vóór 2000 740
Kolenkachel (oud) 450
Houtkachel geïnstalleerd tussen 2000 en 2014 370
Accumulatiekachel (bv. speksteekkachel) geïnstalleerd vóór 2014 370
Kolenkachel (modern) 220
Houtkachel geïnstalleerd na 2014 93
Accumulatiekachel (bv. speksteekkachel) geïnstalleerd na 2014 93
Pelletkachel 60
Verwarming op stookolie (decentraal) 2.2
Verwarming op aardgas (decentraal) 2.2

Opmerkingen:

  • Zelfs bij efficiënte kachelmodellen heeft de kwaliteit van de gebruikte brandstof en de manier waarop je de kachel gebruikt, grote invloed op de uitstoot van de kachel. Dus zelfs bij de beste toestellen, is het nodig om de kachel op een goede manier te gebruiken. Als je de kachel verkeerd gebruikt of verkeerd stookt, dan is de uitstoot veel hoger dan de waarden in de tabel.
  • Bij pelletkachels wordt de brandstoftoevoer en luchtregeling automatisch gestuurd in functie van de gevraagde temperatuur. De pellets hebben ook een constantere samenstelling en kwaliteit dan bv. stukhout. Voor pelletkachels kan je dan ook een min of meer constante uitstoot verwachten, je kan het toestel niet gemakkelijk verkeerd gebruiken.
  • De waarden in deze tabel zijn afkomstig uit het ‘EMEP/EEA emission inventory guidebook - versie 2019 - small combustion’. Voor het bepalen van de gemiddelde waarden is rekening gehouden met wetenschappelijke studies en meetprojecten. Tussen de toestellen onderling kunnen dus nog verschillen optreden.
  • Het gaat dus ook om uitstootwaarden uit de praktijk en niet uit labotesten. 
  • De uitstoot wordt uitgedrukt in gram (g) fijn stof uitstoot per gigajoule (GJ) energie-inhoud van de verbruikte brandstof. Dat is nodig om verschillende verwarmingswijzen te kunnen vergelijken. Hou er wel nog rekening mee dat ook het rendement van het toestel de uitstoot bepaalt: een efficiënter toestel verbruikt per tijdseenheid minder brandstof en stoot per tijdseenheid dan ook minder fijn stof uit dan een toestel met een vergelijkbare uitstoot in g/GJ, maar met een lager rendement.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.