Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ binnen stoken / Wat mag ik verbranden in mijn kachel?

Wat mag ik verbranden in mijn kachel?

In huishoudelijke stooktoestellen zijn toegelaten: stukhout, gecertificeerde houtpellets (geperst houtstof), houtbriketten (geperst hout), fossiele vaste brandstoffen (steenkool), onbehandeld houtafval met een watergehalte van maximaal 20 %.

Voor de verbranding van biomassaproducten, waaronder zuivere houtbrandstoffen (hout uit onderhoud van bossen, houtpellets, …), in huishoudelijke stooktoestellen zijn in VLAREM geen specifieke bepalingen opgenomen. De verbranding van deze brandstoffen in huishoudelijke stooktoestellen met een vermogen van minder dan 300 kWth is volgens VLAREM een niet-ingedeelde activiteit, en ze mogen dus zonder nadere milieuvoorwaarden verbrand worden in kachels met een thermisch vermogen van minder dan 300 kWth. 

Brandhout koop je best aan bij een erkende houthandelaar, die je garanties kan geven over de kwaliteit en het vochtgehalte van het brandhout.

Stukhout moet je minstens 2 jaar laten drogen op een droge plaats om een aanbevolen vochtgehalte van 15% te bekomen. Stapel bij buitenopslag het gekliefd hout geordend, afgedekt en van de grond met een goede luchtstroom onder en tussen de houtblokken.

Houtpellets moeten voldoen aan de wettelijke eisen om gebruikt te kunnen worden als brandstof voor niet-industriële verwarmingstoestellen zoals huishoudelijke pelletkachels en -ketels) met een vermogen van ≤ 300 kWth. Deze wettelijke eisen zijn vastgelegd in ‘een Koninklijk Besluit uit 2011’.  Zo moet op de zakken waarin de houtpellets verkocht worden een etiket aangebracht zijn met alle technische informatie over de kwaliteit van de pellets. Daarnaast zijn er ook heel wat technische eisen die moeten garanderen dat de verbranding van de pellets zo weinig mogelijk luchtverontreiniging veroorzaakt:

  • de pellets moeten chemisch onbehandeld zijn
  • ze moeten een vochtgehalte van minder dan 10 percent hebben en een asgehalte van minder dan 1,5 percent
  • de verbrandingswaarde moet minimaal 16,3 MJ/kg en de dichtheid minimaal 600 kg/m³ bedragen
  • tot slot worden diverse samenstellingsvoorwaarden opgelegd, zoals de gehaltes aan zwavel, stikstof, chloor, arseen, cadmium, lood, enz.

Je koopt best enkel gecertificeerde pellets: DINplus of ENplus.

Houtbriketten zijn gemaakt van geperste houtkrullen en houtvezels en kunnen als alternatief voor houtblokken gebruikt worden. Je koopt best houtbriketten van een betrouwbare bron (met kwaliteitslabel) om te voorkomen dat ze lijmen of andere chemische additieven zouden bevatten. Ze hebben ten opzichte van houtblokken het voordeel dat ze al droog zijn, en dat ze dankzij hun vormgeving (stapelbare blokken) minder opslagruimte nodig hebben.

De verbranding van afvalstoffen, waaronder biomassa-afval, is volgens de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM) in huishoudelijke stooktoestellen niet toegelaten, behalve wanneer je een omgevingsvergunning aanvraagt, en er voldaan wordt aan alle wettelijke eisen. Dat is in praktijk voor een kachel niet haalbaar, wat betekent dat de verbranding van afvalstoffen, zoals houtafval (o.a. chemisch behandeld en verduurzaamd houtafval, verlijmde houtsoorten zoals MDF, OSB, multiplex, …), in houtkachels niet toegelaten is. Dit betekent ook dat de verbranding van stoffen zoals huishoudelijk afval, snoei- en/of groenafval verboden is. Wel wordt een uitzondering gemaakt voor ‘onbehandeld houtafval met een watergehalte van maximaal 20%, uitgezonderd zaagsel, krullen, schaafsel, stof en spanen’.

Alhoewel de verbranding van droog onbehandeld houtafval zoals o.a. fruitkisten en paletten wel wettelijk is toegelaten, wordt dit vanuit het voorzichtigheidsprincipe toch afgeraden. Paletten en fruitkisten zullen niet steeds zuiver zijn, en het is voor de gebruiker vaak niet duidelijk of zichtbaar of zulk hout onbehandeld of voldoende droog is.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.