Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ binnen stoken

FAQ binnen stoken

kachels, uitstoot, wetgeving, hout verbranden

Hoeveel stoot een houtkachel werkelijk uit?

Hoeveel fijn stof een houtkachel werkelijk uitstoot, hangt in grote mate af van de kwaliteit van het hout en de manier waarop je je kachel gebruikt. Moderne kachels hebben vaker technologie die de uitstoot kan verminderen. Maar ook daar ligt de werkelijke uitstoot hoger dan wat de officiële testen aangeven.

Lees verder...

Wat als je wil stoken? Tips om uitstoot te beperken

Hout stoken voor de verwarming van je woning of gewoonweg voor de gezelligheid is minder onschuldig dan het lijkt. Het zorgt voor de uitstoot van schadelijke stoffen en kan zo geurhinder en gezondheidsproblemen veroorzaken voor jezelf en je buren. Als je toch wil stoken met hout of je hebt geen alternatief, kan je nog altijd heel wat uitstoot voorkomen. We zetten de belangrijkste tips voor het stoken met hout en pellets voor jou op een rijtje.

Lees verder...

Hoe voorkom of beperk ik rookhinder?

Het binnendringen van rookgassen van houtverwarming in je woning of bij je buren via ventilatiesystemen, luchtroosters of ramen is een belangrijke bron van hinder in Vlaanderen. Ontdek in de leidraad hoe je die hinder kan voorkomen of beperken. Voor lokale besturen en architecten bevat de leidraad een beoordelingskader om hinder te evalueren en aan te pakken.

Lees verder...

Mag ik hout van klusjes in huis en tuin opstoken deze winter?

Nee, houtafval dat je over hebt na het klussen (zoals houten meubels, geverfde ramen, een oud buitenspeeltuig) mag je thuis niet verbranden. Enkel onbehandeld stukhout kan door een particulier worden gebruikt als stookhout. Het hout mag enkel mechanisch zijn bewerkt. Dus geen geverfd, gevernist of samengesteld hout.

Lees verder...

Wanneer geeft de VMM een stookadvies?

Wanneer de gemiddelde, gemeten fijnstofconcentratie in Vlaanderen tijdens de laatste 24u te hoog is en er geen verbetering voorspeld wordt, geeft de VMM een stookadvies. We raden dan af om hout te verbranden als sfeerverwarming. Door houtverbranding dan te beperken, voorkom je extra luchtverontreiniging in je buurt.

Lees verder...

Waaraan moet je schouw voldoen?

Er is geen algemeen geldende wetgeving in Vlaanderen voor de locatie van schouwmonden van huishoudelijke houtverwarming. Maar voor een goede plaatsing houd je wel best rekening met de adviezen in de ’leidraad voor het voorkomen en beperken van hinder van rook’. Zo zorg je ervoor dat de rookgassen van houtverbranding goed weg kunnen. Daarnaast zijn er ook steden en gemeenten die voorwaarden voor schouwen opleggen.

Lees verder...

Hoe kan ik een kachel kopen met zo weinig mogelijke uitstoot en hinder naar de omgeving?

Bij aankoop van een kachel vraag je best advies aan een professionele verkoper of verdeler van kachels over het type en vermogen van de houtkachel, het gebruik en onderhoud ervan en de plaatsing van de schouwmond. De uitstoot van een kachel op hout of vaste fossiele brandstof wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van het toestel, maar ook door de kwaliteit van de brandstof en de manier van stoken.

Lees verder...

Wat is een allesbrander?

“Allesbrander" is eigenlijk een slecht woord: in een allesbrander mag je niet alles verbranden. Maar terwijl een gewone houtkachel uitsluitend geschikt is om hout te verbranden, werkt een allesbrander, ook wel multibrandstofkachel genoemd, ook met bruinkoolbriketten en kolen.

Lees verder...

Schoorsteen reinigen?

Heb je een schoorsteen die is aangesloten op een cv-installatie? Dan zijn er andere regels dan bijvoorbeeld voor een schoorsteen van een open haard.

Lees verder...

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.